Pascal Cotte, spoluzakladatel pařížské společnosti Lumiere Technology, získal přístup k obrazu od Louvru v roce 2004. Pomocí své inovativní metody zesílení vrstev (Layer Amplification Method, LAM) prozkoumal Monu Lisu. Tato technika spočívá v promítání intenzivních světel na obraz, měření jejich odrazů kamerou a rekonstrukci skrytých vrstev v malbě.

Malba se odhalí jako cibule

Zatímco Mona Lisa byla v průběhu let podrobena různým vědeckým zkoumáním, včetně infračervených inspekcí a multispektrálního skenování, Cotte tvrdí, že jeho technika dokáže proniknout hlouběji do obrazu a odhalit nové poznatky. Uvádí, že umožňuje analyzovat vrstvy a rekonstruovat chronologii malby a odlupovat její vznik jako cibuli.

Cotte, který strávil více než deset let analýzou obrazu, odhalil, že pod povrchem slavného uměleckého díla se skrývá předchozí portrét. Rekonstruovaný obraz zobrazuje sedící osobu, která se dívá stranou a odklání se od přímého pohledu a záhadného úsměvu, které po staletí uchvacují milovníky umění. Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Podmalby byly ve své době běžné

Cotteho zjištění vyvolalo mezi odborníky na Leonarda polemiku a názory na význam objevu se různí. Někteří se domnívají, že umělci obrazy běžně přemalovávají nebo upravují na základě požadavků klientů, a naznačují, že podmalby nejsou u děl, jako je Mona Lisa, neobvyklé. Interpretace údajů získaných touto technologií vyžaduje analýzu a potvrzení akademickou a kurátorskou obcí, spíše než spoléhání se pouze na pohled jednotlivce. Muzeum Louvre, kde je obraz uložený, se zdrželo komentáře ke Cottovým tvrzením, protože nebylo součástí vědeckého týmu, který se na výzkumu podílel.

Kdo je tedy Mona Lisa?

O identitě zobrazené osoby na Moně Lise se dlouho vedly diskuse, přičemž převládal názor, že se jedná o Lisu Gherardini, manželku florentského obchodníka s hedvábím. Cottovy objevy však tuto teorii zpochybňují. Tvrdí, že rekonstruovaný obraz pod malbou je původním Leonardovým vyobrazením Lisy Gherardini, což naznačuje, že portrét známý po staletí jako Mona Lisa je ve skutečnosti vyobrazením jiné ženy.

Cotte tvrdí, že pod obrazem odhalil další dva obrazy - stínový obrys portrétu s odlišnými fyzickými rysy a další obraz ve stylu Madony s Leonardovými rytinami perlové čelenky.

Zatímco někteří odborníci, jako například historik umění Martin Kemp, zůstávají nepřesvědčeni, jiní, včetně Andrewa Grahama-Dixona, se domnívají, že Cotteho zjištění představují významný posun.

Volné interpretace

Objev, který Pascal Cotte v roce 2015 učinil, vzbudil širokou pozornost a je považovaný za jeden z významných uměleckých příběhů století. Vedení muzea Louvre se však může zdráhat změnit název obrazu, protože by to vyžadovalo přehodnocení historického významu uměleckého díla a identity předmětu.

Stojí za zmínku, že oblast restaurování a interpretace umění je často předmětem neustálých debat a vyvíjejících se pohledů. Ačkoli Cottova tvrzení vyvolala vzrušení a intriky, k potvrzení jeho závěrů a plnému pochopení jejich důsledků je nutné další zkoumání a analýza ze strany akademické a kurátorské obce.

Zdroje: www.bbc.com, edition.cnn.com, abcnews.go.com