Vědci narazili při převratném archeologickém objevu na důkazy o existenci neznámé, supervyspělé civilizace, která prosperovala nedaleko Sicílie před více než 10 000 lety. Pozoruhodným nálezem je masivní monolit, jehož hmotnost se odhaduje na 15 tun a který spočívá na dně Středozemního moře v Sicilském průlivu.

Záhadný pilíř vědce mate

Tato záhadná stavba, rozdělená na dvě části a zdobená třemi pravidelnými otvory, nese stopy pravěké civilizace, která kdysi disponovala pozoruhodnými technickými dovednostmi a inženýrskými schopnostmi.

Monolit se nacházel v hloubce 40 metrů na místě, kde kdysi ležel ostrov zvaný Pantelleria Vecchia Bank, který je dnes již asi 9 500 let ponořený pod hladinou moře. Vědci Zvi Ben-Avraham a Emanuele Lodolo ve svém článku publikovaném v časopise Journal of Archaeological Science tvrdí, že neexistují žádné přírodní procesy, které by mohly vysvětlit vznik tohoto úctu vzbuzujícího artefaktu. Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Starověké civilizace a moře

Podle studie byl monolit pečlivě vybroušený a vytěžený jako jediný kámen z přímočarého hřebene asi 300 metrů jižně od jeho současného umístění. Starověká civilizace jej poté přenesla a možná i vztyčila, čímž předvedla své působivé schopnosti a znalosti. Tento objev zpochybňuje přesvědčení, že naši předkové neměli technologické znalosti k využívání mořských zdrojů nebo k překonávání moře.

Lodolo naznačuje, že monolit mohl mít pro tuto vyspělou společnost funkční účel, možná sloužil jako maják nebo kotevní systém pro jejich námořní aktivity. Starověcí lidé byli zkušení v rybolovu a obchodování se sousedními ostrovy, což svědčí o vyspělých znalostech mořeplavby a námořního obchodu.

Období technologických inovací

Objev tohoto monolitu otevřel bránu do dosud neznámé kapitoly lidských dějin. Civilizace odpovědná za jeho stavbu žila v období mezolitu, přibližně 10 000 až 5 000 let př. n. l., tedy v době významného období technologických inovací a rozvoje v povodí Středozemního moře. Je pravděpodobné, že tato vyspělá kultura významně přispěla k rozvoji raných civilizací v regionu a rozšířila naše znalosti o starověkých společnostech a technologických výdobytcích.

Existence monolitu dále podporuje myšlenku, že raná sídliště a stopy po pravěkých kulturách lze nalézt na ponořených mořských dnech kontinentálních šelfů. Až dosud se naše znalosti o pravěkých civilizacích zakládaly především na důkazech z osad na pevnině, často vzdálených od pobřeží, které kdysi lemovaly.

Civilizace pak záhadně zmizela

Záhada obestírající účel této kolosální stavby prohlubuje intriky obklopující tuto vyspělou civilizaci. Stejně jako u jiných starověkých zázraků, jako je chrámový komplex Göbekli Tepe v jihovýchodním Turecku, jehož přesný účel zůstává záhadou, zůstává i funkce tohoto monolitu záhadou, která umožňuje naší fantazii rozvíjet různé možnosti.

Navzdory nezodpovězeným otázkám je jedna věc jasná - lidé zodpovědní za tento monolit zdaleka nebyli primitivní. Jejich schopnost vytvořit tak důmyslné stavby svědčí o úrovni znalostí a dovedností, které se díky tomuto významnému objevu objevily až nyní.

Zatímco vědecká komunita pokračuje ve zkoumání tajemství ukrytých v Sicilském kanálu, hádanky této starověké civilizace zůstávají a čekají na rozluštění. S každým dalším odhalením se naše vnímání rané lidské historie a technologických výdobytků vyvíjí a naznačuje ztracenou éru lidské existence - éru supervyspělé civilizace, která záhadně zmizela a zanechala po sobě jen tiché svědectví obřího monolitu.

Zdroje: www.messagetoeagle.com, www.archaeology.org