Poznávání minulosti

Archeologické naleziště Monte d'Accoddi bylo objeveno v roce 1954 na poli rodiny Segni v sardinském Sassari. Vykopávky byly rozloženy do dvou výzkumných projektů. První pod vedením E. Contu probíhal v 60. letech, kdy archeologové zkoumali okolí naleziště. Již první nálezy ukázaly, že to bylo posvátné místo. Byly vykopány základy menších staveb, nejspíš obydlí a několik „záhadných“ vytesaných kamenů, z nichž asi nejpůsobivější je oblý klikatě proříznutý balvan ve tvaru vejce. Poblíž samotné památky leží dolmen a naproti němu, na druhé straně přístupové rampy stojí menhir, který se jako jediný z původních stojících kamenů zachoval. Další fázi výzkumu vedl S. Tiné. Na základě nalezených památek tohoto projektu bylo v 80. letech Monte d'Accoddi zrekonstruováno.

Související články

Monte d'Accoddi – první období

Stavby neolitické vyvýšeniny pocházejí ze dvou období. Nejstarší objekty naleziště byly datovány do období přibližně před 4 000 až 3 650 l. př. n. l. a jsou připisovány prehistorické kultuře lovců a sběračů Ozieri. Původní stavba měla půdorys 27 x 27 metrů a dle předpokladů byla vysoká přes pět metrů. Směrem k vrcholu se zužovala. Nahoře byla plošina o rozměrech zhruba 12,5 x 7, 2 metrů přístupná po rampě. Zdá se tedy, že stavba byla stupňovitá pyramida. Nebyly ale nalezeny komory či chodby, vědci se tedy domnívají, že sloužila jako oltář. Stěny pyramidové stavby jsou orientovány ke světovým stranám, mohla tak mít souvislost s astronomií. Ozieriská stavba byla opuštěna nebo zničena kolem roku 3 000 př. n l. Některé nálezy naznačují, že zde mohlo dojít k požáru.

Zdroj: Youtube

Monte d'Accoddi – druhé období

Místo začalo být využíváno zhruba po dvou stoletích. Své stavby zde v době měděné začala budovat sardinská kultura pastevců a zemědělců jménem Abealzu-Filigosa. Na pohled „seříznutou“ pyramidu navýšila o na deset metrů. Vybudovala další rampu. Na ní byla vápencová deska, která buď sloužila jako obětní stůl nebo dolmen, jak naznačují rituální nálezy pozůstatků skotu a vepřů. Po okrajích stavby byly nalezeny další oltáře a opracované posvátné kameny.

Sporé nálezy naznačují, že bylo toto posvátné místo využíváno i záhadnou sardinskou nuragskou civilizací. Po roce 1 800 př. n. l. přestalo být využíváno.

Pyramida Monte d'Accoddi se podobá mezopotamským chrámům zikkurat. Patří k nejstarším známým místům obětních rituálů v Evropě. Historikům poskytla cenné informace o obřadech pravěkých kultur. Po rekonstrukci byla tato jedinečná památka raného Středomoří zpřístupněna veřejnosti.

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.thearchaeologist.org, www.heritagedaily.com