Pod velením kapitána Jeana-Baptiste Chatauda opouští loď Grand Saint Antoine přístav v Marseille. Píše se rok 1719 a posádku čeká dlouhá plavba, jejímž cílem je do Francie přivézt tu nejširší škálu drahých látek.

Předposlední zastávkou rok dlouhého putování je libanonské město Týr. Do podpalubí námořníci nakládají spoustu barevných látek z bavlny a hedvábí a loď opět vyplouvá. Bohužel pro posádku s sebou do širého moře vyvezli i smrtící dýmějový mor.

Na cestě umírá sedm námořníků a jediný lodní doktor. Kapitána Chatauda zachvacuje panika, když se těsně před připlutím do italského Livorna nakazí další z jeho lidí. Je si vědom pohromy, kterou vyvezl do světa, a italským lékařům rovnou prozradí, co stálo za smrtí tolika mužů. Ti loď odmítají vpustit do přístavu a kapitánovi nezbývá nic jiného, než pokračovat v cestě domů.

Peníze jsou důležitější

V době doplutí do Marseille devátý člen posádky umírá. Chataud urychleně pospíchá na zdravotní úřad, prozradit pravdu ale nehodlá; kdyby úřad zjistil, že je loď kontaminovaná morem, byla by posádka i náklad ve zdlouhavé karanténě a zboží by se nestihlo včas dostat ke kupcům na velkém trhu nedaleko Marseille. Když se tedy kapitána zeptají, co způsobilo smrt devíti lidí na palubě, zalže, že šlo o otravu jídlem. Ti to dále nezkoumají a povolí vyložení nákladu. Chataud si uleví a vrací se na loď. Po látkách se jenom zapráší.

O dva dny později podlehne moru další námořník a zdravotní úřady odhalí, jaká byla opravdová příčina všech úmrtí na palubě. Loď i s přeživšími je okamžitě poslána do karantény, ale už je pozdě – první lidé z přístavu začnou vykazovat příznaky dýmějového moru a umírat.

Poslední epidemie v Evropě

Během dvou let připraví mor 90tisícové Marseille o více než polovinu obyvatel (uvádí se cca 60 %), přičemž dalších 50 tisíc lidí zabije v sousedících regionech. Epidemie moru v Marseille byla poslední velkou epidemií této nemoci v Evropě a připravila o život podle některých odhadů až 400 tisíc lidí.