Jak se ve středověku bránili před morem? Mlékem, nahotou nebo zavražděním Žida

Daniel Novotný | 26. 2. 2020
Bakterie Yersinia Pestis, původce moru
Blecha nakažená bakterií moru
Masový hrob ve švédském Frälsegårdenu, ve kterém byly objeveny pozůstatky ženy nakažené morem.

Mor, populační zabiják, který nehleděl na barvu kůže, pohlaví a sociální postavení, děsil v minulosti a je hrozbou i pro dnešní moderní svět. Nyní víme, jak se mu ubránit, lidé ve středověku tápali. A tak se jeho příchodu do domácnosti snažili zamezit těmi nejzvláštnějšími způsoby.

Barikády, amulety a nahé ženy

Před morovou kletbou mělo lidi ochránit především zabednění domu. Věřilo se, že neuzamčené obydlí je jakýmsi pozváním nemoci dovnitř, takže lidé zatloukali okna a před dveře stavěli těžký nábytek. Ve Francii se domy obvazovaly provazem a ten se poté pálil, nákaza se měla zaleknout a nepřekročit práh.

Šarlatáni s oblibou tvrdili, že určitý předmět, očarovaný či minulostí osvědčený, má zamezit neviditelné ruce Smrti obemknout se kolem křehkého lidského života. Prodávali kouzelné amulety a člověk je mohl buď nosit kolem krku, mít vždy po ruce nebo je postavit v domácnosti na dobře viditelném místě.

Na podobné předměty se kladly stále větší důrazy, kromě amuletů si každý mohl zakoupit speciální vonné bylinky, jež vylučovaly silnou vůni a měly přebít hnilobný, nakažlivý odér moru, nebo vycpaná zvířata naplněná rtutí, jež se postavila před dům a posloužila jako výstraha.

Ochránit před propuknutou nákazou mělo i mléko, to však v období epidemií bylo nedostatkovým zbožím a často se stávalo, že krávy z širého okolí záhadně mizely a objevovaly se daleko od osad u jiných vyděšených farmářů, jejichž dobytek mléko přestal dávat. A když mor ve vesnici už řádil? K jeho vyhnání bylo třeba, aby zcela nahá žena orala půdu poblíž svého domu.

Konspirační teorie o měsíčních lidech: Geniální vtipálek zmátl celou Ameriku
Magazín

Konspirační teorie o měsíčních lidech: Geniální vtipálek zmátl celou Ameriku

Za to mohou Židé!

Pozor si středověcí občané dávali i na přenašeče. Ti nejčastěji představovali nejnižší vrstvu společnosti – tuláky, prostitutky, ale hlavně Židy. Cejch protřelých zlodějů a ničitelů všeho dobrého se s nimi táhl dlouhá staletí, tradovalo se, že v dávných časech používali ke svým zhoubným rituálům krev dětí a pohanů, převážně křesťanů. S každou morovou ranou byli oni první na ráně.

Situace se měla zlepšit s vyhláškou císaře Svaté říše římské Fridricha II., který Židy zbavil veškeré viny a snažil se rozhořčený dav přesvědčit, že židovská pravidla zakazují používání lidské krve. Přesto o století později při doposud největší pandemii moru se znovu stali oběťmi krvavých pogromů.

Nenávist vůči menšinám se postupem času zmenšovala, lidé byli vzdělanější a pro epidemie hledali racionálnější odůvodnění, avšak až do 19. století se věřilo, že zkažený vzduch je tou nejhlavnější příčinou.

Středověké ústavy pro choromyslné: Místa, odkud se už nevracelo
Magazín

Středověké ústavy pro choromyslné: Místa, odkud se už nevracelo

Tagy Francie středověk