Movile leží necelé 2 km od Černého moře, a jedná se o malou jeskyni s úzkými chodbami pokrytými hlínou. Chodby občas vyústí do nádherných velkolepých labyrintových galerií. Celé místo se tak po prozkoumání zařadilo k největším objevům století, které způsobily převrat v teoriích o životě na Zemi.

Na video o odlehlé jeskyni Movile v Rumunsku se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

V jedovaté sulfidické podzemní atmosféře, jež byla objevena díky geologovi, speleologovi a fotografovi Cristian Lascu, identifikovali později biologové z rumunského Národního speleologického ústavu velmi osobitý a jedinečný ekosystém, v jehož jedovaté sirné atmosféře vznikly specifické organismy.

Pravěký záhadný svět jeskyně Movile

Cristianovi Lascu se tak podařilo objevit zcela nový, stabilní a unikátní chemoautotrofní ekosystém. Místo bylo po zhruba 5,5 milionu let zcela odděleno od pozemské atmosféry.

Jeskyně Movile se tak stala jakousi pomyslnou časovou kapslí, která si uchovala mnoho z původního, pro nás již nedotknutelného světa. Jeskyně měří na délku 240 m a její objem je asi 12 000 m2. Ač se rozlohou nejedná o gigantický objev, významem je to naopak objev skutečně epochální. Jezírko teplé sulfidické vody, jež vzniklo v jeskyni, při narušení páchne po hnijících vejcích nebo spálené gumě, protože se z něj uvolňuje sirovodík. Kyselina sírová vlastně eroduje vápenec, čímž se jeskyně postupně zvětšuje.

Vědci z NASA přivezli do Movile ultrasofistikovanou mobilní laboratoř a byl tak zahájen výzkumný projekt, který v závěru velkolepost celého objevu potvrdil. Mimo jiné zde bylo identifikováno 48 nových živočišných druhů, včetně 33 druhů, které se nevyskytují nikde jinde na světě.

Co je za tajemným světem?

Těžební jáma v Movile byla dlouhá léta opuštěná, takže když zde bylo potřeba umístit tepelnou elektrárnu, některé geodetické studie identifikovaly v hloubce 6 m podzemní zvláštní prostor, který nekorespondoval s povrchem.

Provedené testy později ukázaly, že vytékající voda má jiné chemické složení než okolní prameny. Zvláštní na ní bylo to, že nejen že neobsahuje částice potravin, ale ani radioaktivní izotopy běžné v rumunské půdě po černobylské havárii. To je velmi zvláštní, protože to znamená, že voda z jeskyně nepřichází shora, ale naopak z dolních vrstev. Ve vzduchu v jeskyni pak je jen 10 % kyslíku, ale naopak hodně sirovodíku, oxidu uhličitého a metanu.

Podzemní voda – nositel pradávného života

Voda, která z jeskyně vytéká, pochází z 25 000 let starých houbovitých vápencových vrstev, její teplota je 21 stupňů Celsia a jedná se o sirnou termální vodu, proudící uzavřenými krasovými kanály.

Tato voda spojuje dnešní svět s nejhlubšími prostory Země, kde je velké množství sirovodíku (H2S), který se později rozpouští v hlubokých vrstvách vody. Zvláštní je i objev, že čím horší je ovzduší, tím více je v něm života.

V Movile totiž byla nalezena celá řada zvláštních tvorů a hub, kteří se vyvinuli v tomto specifickému prostředí díky podivné pěnivé rohoži autotrofních bakterií, které čerpají energii z chemosyntézy a rozprostírají se po stěnách jeskyně a dně vodních ploch

Heterotrofní bakterie a houby se jimi živí, čímž vznikl unikátní trofický řetězec, který navazuje drobný hmyz, pseudoštětinatce a další bezobratlé, jimiž se pak živí i větší predátoři, jako pavouci, plži, pijavice, krevety, stonožky nebo vodní skokani. O původu těchto tvorů byly samozřejmě vydány hypotézy.

V zájmu zachování křehké rovnováhy jedinečného ekosystému je průzkum jeskyně přísně regulován, a to až tak, že sem zatím vstoupily jen malé desítky vědců. Díky této jeskyni bychom mohli najít odpovědi na konkrétní otázky týkající se života na pravěké Zemi, i ovlivnit přítomnost oxidu uhličitého a metanu na Zemi.

Zdroje:

en.wikipedia.org/wiki/Movile_Cave, www.worldatlas.com, myanimals.com, geoera.eu