Mozart je předmětem více knih, článků a komentářů než kterýkoli jiný skladatel západního kánonu, a to i pro jeho všestrannost. Zapsal se do všech žánrů – tvořil sonáty, koncerty, symfonie, opery, komorní hudbu, Lieder a sborová a duchovní díla. Vizualizace podoby Wolfganga Amadea Mozarta odhalila o tomto hudebním géniovi něco skutečně znepokojivého.

Mozartův historik a ikonograf Otto Erich Deutsch ukázal deset Mozartových portrétů, pomocí nichž pak vědci a umělci pomocí nejmodernější technologie zrekonstruovali Mozartovu tvář z doby, kdy mu bylo 35 let. Zobrazil se jim tak překvapivě znepokojivý obraz slavného skladatele.

Jak Mozart skutečně vypadal?

Mozartovy skladby nepřestávají uchvacovat posluchače, jsou nesmrtelné a inspirují generace hudebníků. Navzdory jeho mimořádnému hudebnímu talentu zůstala Mozartova skutečná fyzická podoba do značné míry zahalená tajemstvím, omezená na oblast představivosti a uměleckého ztvárnění. Mnozí se snažili z Mozartových portrétů vyčíst oční a systémové choroby.

Sama Mozartova sestra Nannerl prý prohlásila: „Musím říci, že jsem nikdy neviděla tolik portrétů (svého bratra), které se při pohledu vedle sebe tolik liší, ale přesto se mu v podstatě všechny podobají."

Co odhalily moderní technologie

Nedávné vědecké snahy se však pokusily skladatelovu podobu oživit, což vedlo k mrazivému odhalení. S využitím článku "Vizualizace Mozarta" publikovaného na stránkách Hektoen International nahlížíme do práce vědců, kteří se pokusili obnovit Mozartovu tvář. Prostřednictvím rozsáhlého výzkumu a s využitím forenzních technik se vědci snažili o přesné zobrazení vzhledu slavného skladatele.

Na základě historických záznamů, včetně portrétů a písemných popisů, vědci pečlivě analyzovali různé rysy, jako je struktura obličeje, odstín pleti a barva vlasů. Své poznatky zkombinovali s technologií počítačové rekonstrukce a vrátili Mozartovu tvář z hlubin historie. Výsledný obraz vyděsil badatele i skladatelovy obdivovatele. Podívejte se sami:

Zdroj: Youtube

Mozart vypadal skutečně velmi prozaicky: měl nepoměrně velkou hlavu, malé ruce, velký nos, obličej pokrytý pihami (od neštovic v dětství) a bledou pleť.

Tvář ukazuje těžký skladatelův život

Podle článku v Hektoen International je rekonstruovaná podoba Mozarta ve věku 35 let na hony vzdálená všeobecnému vnímání mladého, energického skladatele. Místo toho představuje pochmurný a znepokojivý portrét muže zatíženého životními zápasy. Rozcuchané vlasy, propadlé tváře a zapadlé oči vyvolávají pocit melancholie a naznačují, jakým citovým zmatkům Mozart během svého relativně krátkého života čelil.

Přesnost rekonstrukce je sice předmětem interpretace a umělecké svobody, ale poskytuje rovněž připomínku toho, že genialita často koexistuje s lidskou zranitelností. Mozartova mimořádná hudební genialita vzkvétala navzdory osobním a profesním problémům, které se nepochybně podepsaly na jeho fyzické i duševní pohodě.

Byl malovaný tak, jak jsme chtěli, aby vypadal

Mozartovy portréty mají dle vědců svá omezení hlavně proto, že se umělci snažili zachytit i jeho vnitřní myšlenky.

Mozartovský badatel Cliff Eisen řekl, že „jen o několika málo Mozartových podobiznách panuje všeobecná shoda, že jsou autentické. Přesto přijetí těchto portrétů, stejně jako nedávno objevených portrétů, které údajně představují Mozarta, není ani tak důsledkem provenience nebo znalectví, jako spíše skutečnosti, že se jedná o svatyně, u nichž se mozartovští badatelé a milovníci Mozarta nekriticky klanějí. Jsou to vyobrazení toho, jak bychom chtěli, aby Mozart vypadal - zkrátka uspokojují naši vizuální biografickou fantazii."

Géniova hudba odrážela samotný život

Strhující obraz Mozarta ve věku 35 let je v ostrém kontrastu s převládajícím romantizujícím zobrazováním skladatele. Zpochybňuje naše zažité představy a vyzývá nás, abychom znovu zvážili cenu, kterou jsme zaplatili za uměleckou genialitu. Připomíná nám, že za nadčasovými melodiemi se skrývá složitá lidská bytost, která snášela těžkosti a měla hluboké pochopení pro lidský úděl.

O tom, jak tento hudební génius vypadal, si nikdy nebudeme stoprocentně jisti. Inspirovalo vás naše video?

Zdroje: hekint.org, en.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart, en.wikipedia.org/Appearance_of_Mozart, www.nytimes.com