Podobné situace se stávaly často. Někdy uprostřed banketu začal chrochtat, v obličeji měl tiky a šklebil se. Jednou dokonce dělal kotrmelce a nedokázal se přestat smát. Postupem času si lidé zvykli, že je Mozart „dětinský a divný”. Považovali ho za geniálního skladatele, ti přece musí být trochu svérázní.

Zvláštní byl také jeho humor. Miloval sprosté vtipy, které nejčastěji komentovaly vyměšování. Své sestřenici Marii Anně psal dopisy, jež byly plné podrobností o velké potřebě. Už v roce 1983 na Světovém psychiatrickém kongresu ve Vídni se lékaři shodli, že Wolfgangovo chování naznačuje, že měl Tourettův syndrom.

Mozart a Tourettův syndrom

Jedná se o vrozené neurologicko-psychiatrické onemocnění. Začíná se projevovat v dětství kolem sedmého roku nebo v období puberty. Mezi běžné symptomy patří tiky v podobě intenzivního mrkání, kašlání, posmrkávání a záškuby v obličeji. Až 30 % nemocných sprostě nadává. 1 % postižených zároveň trpí koprolálií, tedy nutkavou potřebou používat tzv. fekální výroky.

Zdroj: Youtube

O tom, že Mozart měl Tourettův syndrom je přesvědčen britský skladatel James McConnel, který jím sám trpí. Stopy po nemoci dokonce objevil i ve skladatelových dílech. „Podle mého názoru komponoval tak, aby se odreagoval a ulevil svému pnutí,” říká v dokumentu z roku 2004 What made Mozart tic? „Jeho hudba je tak kombinací kontroly a chaosu.”

Wolfgangovy skladby mají všechny estetické hodnoty své doby. Jsou elegantní a srozumitelné. Zároveň mají podtext neustálých změn, jako by byly hyperaktivní. Jeden z jeho současníků prý napsal, že „Sotva jsem uchopil krásnou myšlenku, přišla další. Tak to pokračovalo až do chvíle, kdy jsem v hlavě nedokázal udržet žádnou z melodií.”

Psychicky narušený Mozart?

Řada odborníků však s touto diagnózou nesouhlasí. Někteří tvrdí, že Mozart byl jednoduše šoumen a rád bavil publikum. Myslí si to také psychiatrička a expertka na Tourretův syndrom Mary Robertson. Psychoterapeut Terence Watts se naopak opírá o dobové prameny. „Záznamy jasně říkají, že se na koncertech točil na židli nebo dokonce tančil.”

Zdroj: Youtube

„Vím, že nemáme kompletní obraz o tom jak Amadeus žil a jak probíhal jeho den. Já však jeho emoce a myšlenky slyším z jeho hudbě,” říká v dokumentu skladatel James McConnel. „Podle mého názoru nějaké neurologicko-psychiatrické onemocnění určitě měl.”

www.cs.wikipedia.org, www.bulvarnihistorie.cz, www.independent.co.uk