Spletitost mozkové mlhy

Mozková mlha je termín používaný k popisu okamžiků mentální "rozostřenosti", která se vyznačuje zmateností, zapomnětlivostí a nesoustředěností. Tento stav se netýká výhradně žádné věkové skupiny a není lékařskou diagnózou. K mozkové mlze mohou přispívat faktory, jako je nedostatečný spánek, zvýšený stres, léky nebo základní onemocnění. Úprava stravy však může být aktivním krokem ke zlepšení celkového zdraví našeho mozku.

Je nezbytné odlišit mozkovou mlhu od závažnějších kognitivních problémů, jako je demence nebo Alzheimerova choroba. I když obě tyto nemoci mohou mít vliv na paměť, kognitivní problémy spojené s demencí a Alzheimerovou chorobou zdaleka přesahují rámec občasného zamlženého myšlení spojeného s mozkovou mlhou.

Abychom se zbavili mlhy a podpořili optimální zdraví mozku, je nezbytné věnovat pozornost potravinám, které konzumujeme. Některé druhy stravy mohou zhoršovat kognitivní funkce a přispívat ke vzniku mozkové mlhy. Mezi nimi jsou škodlivými účinky proslulé sladké nápoje. Limonády, energetické nápoje a některé ovocné šťávy jsou zatíženy nadbytkem cukru, což při dlouhodobé konzumaci může zvyšovat riziko demence.

Proč ubližují

Podobnou hrozbu představují i rafinované sacharidy, které se vyskytují ve zpracovaných potravinách. Tyto sacharidy, které se rozkládají na jednoduchý cukr, mohou zvýšit hladinu glykémie a inzulínu v krvi a zhoršit paměť u dospělých i dětí. Doporučuje se omezit jejich příjem, aby se zachovala kognitivní pohoda.

Vliv stravy na vznik mozkové mlhy: 

Zdroj: Youtube

Transmastné kyseliny, zejména ty, které se nacházejí v hydrogenovaných rostlinných olejích, jsou spojované s oslabením paměti a snížením objemu mozku u starších dospělých bez diagnózy demence. Některé transmastné kyseliny se sice přirozeně vyskytují v mase a mléčných výrobcích, ale významnější riziko představují jejich uměle vytvořené druhy.

Umírněnost je klíčová, i pokud jde o konzumaci alkoholu. Nadměrné pití může zhoršit kognitivní funkce, což vede k mdlobám a zmatenosti. Dodržování doporučených limitů stanovených zdravotnickými orgány zajišťuje, že alkohol má na mozek minimální negativní účinky.

Chcete-li posílit svůj mozek a vypěstovat si silnou paměť, zaměřte se na nahrazení škodlivých potravin alternativami bohatými na živiny. Celozrnné potraviny, ovoce, zelenina a další plnohodnotné potraviny poskytují základní živiny potřebné pro optimální funkci mozku. Vědomým výběrem stravy můžete připravit půdu pro bystřejší a soustředěnější mysl a dlouhodobě chránit své kognitivní zdraví.

www.linkedin.com, www.healthline.com, www.webmd.com