Mozková rezerva

Obecně platí, že mozkovou rezervu si můžete představit jako schopnost mozku neustále hledat cesty, jak zvládnout tu či onu aktivitu. 

Dá se říci, že mozková rezerva je schopnost mozku využít nabyté schopnosti, dovednosti a informace ke zvládání výzev a řešení problémů. 

Odborníci se shodují, že právě mozková rezerva stojí za vitalitou a dlouhověkostí tohoto životně důležitého orgánu. Rozvíjíme ji díky celoživotnímu vzdělávání a naší vlastní zvídavosti.  

Pokud si začnete budovat mozkovou rezervu, snižujete riziko případné demence ve stáří o celých 50 %. To je poměrně značný krok, který by nás měl motivovat, abychom na vytváření mozkové rezervy pracovali již nyní. 

Koncept mozkové rezervy vědci poprvé definovali koncem 80. let 20. století, kdy u pacienta s pokročilým Alzheimerem nenašli zjevné příznaky demence. To bylo zjištěno až po pitvě. 

Jak ji budovat? 

Jak je možné, že pacient s Alzheimerem nevykazoval žádné příznaky této nemoci za svého života? Podle vědců zcela jednoduše. Díky velké mozkové rezervě. 

Mozková rezerva jako záruka zdravého mozku:

Zdroj: Youtube

Právě tato mozková rezerva pak u pacienta s Alzheimerem kompenzovala poškození mozku a umožňovala mu fungovat bez komplikací. 

Od té doby se odborníci shodují, že lidé s vyšší mozkovou rezervou jsou schopní lépe odvracet příznaky degenerativních změn mozku spojených s demencí nebo jinými onemocněními mozku, jako je Parkinsonova choroba, roztroušená skleróza nebo mozková mrtvice. 

Silnější mozková rezerva je tak pro plnohodnotný život velice důležitá a pomáhá nám déle žít a lépe fungovat. Posilnit ji mohou neočekávané události jako stres či operace, vědomě pak na jejím prohloubení můžeme pracovat za pomoci sportu. 

Právě sport má schopnost vytvářet v našem mozku dostatek rezerv, které se zdravím tohoto orgánu úzce souvisí. Jde o úsilí, které musíme vykonat, abychom danou aktivitu zvládli. 

Nemusíte se však bát. Nejde o to, aby se z vás stal vrcholový sportovec. Plně postačí aktivity jako chůze, jóga nebo protahování. I zde totiž vyvíjíme úsilí danou aktivitu pochopit a bez problémů ji zvládnout.

Zdroje: www.ncbi.nlm.nih.gov, mcpress.mayoclinic.org, icfyb.com