Mučení spočívalo v násilném spoutání člověka do kovového rámu v nepřirozené a bolestivé pozici. Zatímco skřipec tělo natahoval, Skeffingtonův nástroj ho naopak zkroutil do klubka a nadále ho svíral a stlačoval tak, až oběti vytryskla z nosu a uší krev. Zároveň mohlo dojít k popraskání žeber a deformaci páteře. V Toweru se traduje, že tato mučicí pomůcka získala původně název "Skeffingtonova dcera", zkomolením příjmení jejího autora však byla přejmenována na dceru Scavengerovu, v překladu Mrchožroutovu.
(Zdroj: www.medievalchronicles.com)

Ačkoli šlo o nástroj nenáročný na výrobu, v praxi se příliš neujal. Natahování na skřipec se katům zřejmě osvědčilo a nové metody u nich nenacházely velkou oblibu. Přesto byly zaznamenány případy, kdy se v temném podzemí londýnského vězení dostala ke slovu i Mrchožroutova dcera.

Rozluka Jindřicha VIII. s katolickou církví rozpoutala v zemi dlouholeté náboženské spory, ve kterých nezvykle krutě přitvrdila Jindřichova dcera Marie Tudorovna. Ta po nástupu k moci v roce 1553 nechala upálit tři stovky protestantů a pokusila se v zemi obnovit katolicismus. Její předčasná smrt po pouhých pěti letech vlády však otevřela cestu na trůn mladší Jindřichově dceři Alžbětě, která naopak kráčela ve stopách otce a prohlásila se nejen královnou, ale také hlavou anglikánské církve.

Krveprolití dopuštěné její sestrou opakovat nechtěla. Kvůli hrozbě rozpínavosti Francie a Španělska ale v roce 1571 vydala akt, jenž na území Anglie zakazoval šířit papežské dokumenty, stejně jako kříže, růžence a svaté obrázky. V roce 1580 zákon ještě více přitvrdil a nařídil katolickým kněžím opustit zemi, pokud neodpřísáhnou věrnost královně. V případě neuposlechnutí je čekalo mučení a strašlivá smrt za velezradu.
(Zdroj: en.wikipedia.org

Přes tuto hrozbu do Anglie tajně přicházeli katoličtí misionáři, kteří po dopadení na vlastní kůži okusili pouta Mrchožroutovy dcery. Jedním z nich byl i jezuita Thomas Cottam (1549-1582). Ten byl sice vychován v rodině protestantů, ale pod vlivem svého učitele se stal římsko-katolickým knězem a snil o misionářské činnosti v daleké Indii. Při pobytu v Římě však onemocněl a lékař mu doporučil, aby se jel uzdravit do rodné Anglie.

Cottam vjel přímo do náruče jednomu z "lovců katolíků", kteří jezuity sledovali už od francouzských břehů. V Mrchožroutově dceři byl podle dobových pramenů mučen hned dvakrát a neunikl ani skřipci. Hrůznou torturu přežil, nicméně poprava ho neminula. Spolu s dalšími třemi druhy byl coby zrádce oběšen a rozčtvrcen.
(Zdroj: www.jesuits.global)