Pyramida nejen jako hrobka

Jak naznačují nové poznatky, podle všeho se zdá, že staří Egypťané stavěli pyramidy tak, že se v nich vytvářelo akustické vlnění – infrazvuk, který není lidský sluch schopen zaznamenat. Může ale měnit stav vědomí, poskytovat duševní zážitky, božské pocity a pomáhat proniknout do hlubokého tajemna. Jak uvádí ancient-code, infrazvuk působí na mozek „…může vyvolat pocity nevolnosti, úzkosti, paranoie a také pocit strachu. U citlivějších jedinců ale vede k pocitu oproštění se od hmotného světa, který je doprovázen velmi reálným pocitem nadpozemskosti.“ Věděli Egypťané, že infrazvuk má vliv na mysl a může povznést do vyššího duchovna nebo to byla náhoda?

Co skrývá Velká pyramida

Pod středem Velké pyramidy (Chufuova nebo též Cheopsova) byla objevena podivuhodná Slepá chodba. Byla postavena za účelem navození zvláštních duševních a mentálních stavů? Do této chodby dostal svolení vstoupit autor vědeckých a historických publikací A. Collins, který svůj zážitek popsal slovy: „Vzhledem k tomu, že ve Slepé chodbě můžete buď sedět se zkříženýma nohama, nebo ležet, pak je skutečně logické, že její původní funkce spočívala v tom, že do ní člověk, možná zasvěcenec nebo kněz, vstoupil, aby dosáhl nějakého změněného stavu vědomí. Toho mohlo být dosaženo buď meditačními praktikami, nebo dosažením non-REM spánku, samozřejmě umocněného účinky vlastního infrazvuku; oba tyto jevy spolu vzájemně rezonují."

Zdroj: Youtube

Brána k bohům

A. Collins se domnívá, že umístění Slepé chodby ve středu pod pyramidou může mít i další účel. Sloužila faraonům jako brána do posmrtného života: „Tato vesmírná cesta vedla do souhvězdí Orion a dál přes Mléčnou dráhu do souhvězdí Cygnus, které je vstupem do vlastního nebeského světa.“ Podle starověkých textů na stěnách některých pyramid se faraon stal po smrti bohem Usirem. A. Collin vysvětlil, že znovuzrození dosáhl faraon v lůně bohovy matky – bohyně oblohy, kterou zosobňovala Mléčná dráha. Z jejího lůna vedla do Cygnusu. Tam se duše faraona propojila s bohy. Server uvádí, že vše nasvědčuje tomu, že se egyptští kněží za působení infrazvuku mohli přenášet ke hvězdám, kde dohlíželi na faraonovu proměnu a přerod v boha. Pokud to je skutečně pravda, pak je toho ještě hodně, co o pradávné egyptské civilizaci ještě nevíme.

Zdroje: www.ancient-code.com, www.4biddenknowledge.com