Drobná tabulka byla objevena na hoře Ebal v Izraeli v roce 2019 archeologem Scottem Striplingem. Zkušený vědec ihned poznal, že jde o tzv. defixi, proklínací olověnou destičku. Starověký artefakt, na němž byl napsaný text proti jiné osobě. Realizace „trestu" pak byla svěřena božstvu.

„Tyto typy amuletů jsou známé z helénistického a římského období. Naše datování ale prokázalo, že tabulka je stará 3200 let. Podle chemické analýzy byla vyrobena z materiálu pocházejícího z olověného dolu v Řecku. Proto nás objev ohromil," poznamenal doktor Stripling, ředitele Institutu archeologických studií při Biblickém semináři v Texasu.

Olověná deska z hory Ebal

Hora Ebal se tyčí nad historickým územím Samaří, naproti hoře Gerizim v Izraeli. Obě dvě jsou zmíněny v Bibli, kde hrály specifickou roli. „Až tě uvede Hospodin do země, kterou obsadíš, požehnání dávej na hoře Gerizim a zlořečení na Ebalu. Tyto hory jsou za Jordánem, v zemi Kenaanců. Získejte tento kraj a usaďte se v něm," píše se v knize Deuteronomium, kapitole 11:26 až 32. Když pak Izraelité dorazili do Zaslíbené země, vůdce lidu Jozue zbudoval na Ebalu oltář. Jeho pozůstatky objevil v 80. letech minulého století prof. Adam Zertal. Část materiálu se pak dostala do rukou Scottovi Striplingovi.

2,5 cm x 2,5 cm velká tabulka však byla značně poškozená a písmo bylo téměř nečitelné. Stripling se tak obrátil na české odborníky z detašovaného pracoviště Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR v Telči. Ti vlastní vzácný zdvojený kolmý tomograf, s jehož pomocí lze neinvazivní metodou rozluštit i extrémně špatně čitelné starověké texty.

Vědci následně odhalili starohebrejský text napsaný protokananejským písmem. „Prokletý, prokletý Jahvem, zemřeš prokletý. Je to jisté. Prokletý Jahvem, prokletý, prokletý." Pokud se stáří destičky z hory Ebal potvrdí, bude se jednat o nejstarší písemný záznam ve starohebrejštině, jež navíc obsahuje jméno izraelského Boha, Jahveho.

Biblická kletba

Do dnešní doby bylo datování Bible založeno na tzv. Svitcích od Mrtvého moře, které byly objeveny v roce 1947. Texty byly napsány kolem roku 150 př. n. l. inkoustem na bázi uhlíku v hebrejštině, aramejštině a v řečtině. Někteří historici tvrdí, že útěk Izraelitů z Egypta nastal někdy mezi lety 600 př. n. l. a 300 př. n. l. „Použití slova Jahve ale vyvrací původní biblickou časovou osu," říká Stripling. „Znamená to, že Izraelité se v Izraeli usadili dříve, než se původně myslelo."

Zdroj: Youtube

Podle doktora Gershona Galila, profesora biblických studií z univerzity v Haifě, byl ten, kdo text vyryl, nejen teologem a písařem, ale očividně také vůdcem klanu. Kletba měla být připomínkou Božího hněvu.

Zdroj:

www.techsvet.cz, www.ancientpages.com, www.neviditelnypes.lidovky.cz