Vědci našli u Mrtvého moře maličkou olověnou destičku. Může přepsat dějiny

Lenka Samuely | 26. 7. 2022

Je jen o něco málo větší než poštovní známka. Přitom by mohla přepsat dějiny křesťanského světa. „Tabulka prokletí“ má obsahovat nejstarší známý hebrejský text, jež zmiňuje samotného Boha.

Drobná tabulka byla objevena na hoře Ebal v Izraeli v roce 2019 archeologem Scottem Striplingem. Zkušený vědec ihned poznal, že jde o tzv. defixi, proklínací olověnou destičku. Starověký artefakt, na němž byl napsaný text proti jiné osobě. Realizace „trestu" pak byla svěřena božstvu.

„Tyto typy amuletů jsou známé z helénistického a římského období. Naše datování ale prokázalo, že tabulka je stará 3200 let. Podle chemické analýzy byla vyrobena z materiálu pocházejícího z olověného dolu v Řecku. Proto nás objev ohromil," poznamenal doktor Stripling, ředitele Institutu archeologických studií při Biblickém semináři v Texasu.

Olověná deska z hory Ebal

Hora Ebal se tyčí nad historickým územím Samaří, naproti hoře Gerizim v Izraeli. Obě dvě jsou zmíněny v Bibli, kde hrály specifickou roli. „Až tě uvede Hospodin do země, kterou obsadíš, požehnání dávej na hoře Gerizim a zlořečení na Ebalu. Tyto hory jsou za Jordánem, v zemi Kenaanců. Získejte tento kraj a usaďte se v něm," píše se v knize Deuteronomium, kapitole 11:26 až 32. Když pak Izraelité dorazili do Zaslíbené země, vůdce lidu Jozue zbudoval na Ebalu oltář. Jeho pozůstatky objevil v 80. letech minulého století prof. Adam Zertal. Část materiálu se pak dostala do rukou Scottovi Striplingovi.

Profesor rozluštil záhadnou šifru na kamenech v Kanadě. Objev přepisuje historii
Magazín

Profesor rozluštil záhadnou šifru na kamenech v Kanadě. Objev přepisuje historii

2,5 cm x 2,5 cm velká tabulka však byla značně poškozená a písmo bylo téměř nečitelné. Stripling se tak obrátil na české odborníky z detašovaného pracoviště Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR v Telči. Ti vlastní vzácný zdvojený kolmý tomograf, s jehož pomocí lze neinvazivní metodou rozluštit i extrémně špatně čitelné starověké texty.

Vědci našli v Izraeli rakev se jménem Ježíše. Objev vyvolal bouřlivou diskusi
Magazín

Vědci našli v Izraeli rakev se jménem Ježíše. Objev vyvolal bouřlivou diskusi

Vědci následně odhalili starohebrejský text napsaný protokananejským písmem. „Prokletý, prokletý Jahvem, zemřeš prokletý. Je to jisté. Prokletý Jahvem, prokletý, prokletý." Pokud se stáří destičky z hory Ebal potvrdí, bude se jednat o nejstarší písemný záznam ve starohebrejštině, jež navíc obsahuje jméno izraelského Boha, Jahveho.

Biblická kletba

Do dnešní doby bylo datování Bible založeno na tzv. Svitcích od Mrtvého moře, které byly objeveny v roce 1947. Texty byly napsány kolem roku 150 př. n. l. inkoustem na bázi uhlíku v hebrejštině, aramejštině a v řečtině. Někteří historici tvrdí, že útěk Izraelitů z Egypta nastal někdy mezi lety 600 př. n. l. a 300 př. n. l. „Použití slova Jahve ale vyvrací původní biblickou časovou osu," říká Stripling. „Znamená to, že Izraelité se v Izraeli usadili dříve, než se původně myslelo."

Zdroj: Youtube

Podle doktora Gershona Galila, profesora biblických studií z univerzity v Haifě, byl ten, kdo text vyryl, nejen teologem a písařem, ale očividně také vůdcem klanu. Kletba měla být připomínkou Božího hněvu.

Zdroj:

www.techsvet.cz, www.ancientpages.com, www.neviditelnypes.lidovky.cz

Tagy Akademie věd České republiky Bible Česko Egypt Gerizim Izrael Mrtvé moře Řecko Samaří Texas