Kde se vzala Lemurie

Zatímco Atlantidu jako vyspělou civilizaci popisuje ve svých spisech jen řecký filosof Platón, teorie o kontinentu Lemurie, který měl zmizet v Indickém oceánu, vzešla na základě „vědeckých“ poznatků a nejde jen o neznámou civilizaci. Později se objevuje i v literatuře, vědě a stal se dokonce základem teosofie. Ale od začátku. V roce 1864 britský zoolog P. L. Sclater, který jen tak mimochodem popsal mnoho nových živočišných druhů, věřil, že existovala pevnina Lemurie, která byla domovem lemurů (odtud název). Připisuje to nálezům jejich fosilií na Madagaskaru a v Indii. Věřil, že se tam dostali z Lemurie, dlouhého kontinentu, který s nimi byl spojen výběžky a pak z nevysvětlitelných důvodů a náhle zmizel pod vodou.

Mu a divoké teorie

Země Mu jako název první použil britsko-americký archeolog A. Le Plongeon jako alternativu pro Atlantidu. Jako alternativní název se Mu vžil i pro Lemurii poté, kdy ztracený kontinent zpopularizoval J. Churchward (1851-1936) ve svých knihách. Mu místo Lemurie používali později i další autoři, kteří psali o ztracených kontinentech.

Ať Mu či Lemurie, záhadný kontinent nebyl jen zemí lemurů. Biolog E. Haeckel v roce 1870 tvrdil, že právě tento kontinent je kolébkou všeho lidstva. Tuto myšlenku propagovala v 2. pol. 19. st. také okultistka a zakladatelka teosofie H. Blavatská. Ta tvrdila, že na Lemurii žila dnes již vyhynulá rasa obrovských Lemurijců, prapředků člověka, kteří byli hermafroditi a měli čtyři ruce. Ač je to hodně divoká teorie, přesto zásadně ovlivnila západní esoteriku a značně přispěla k mýtu o Lemurii/Mu a záhadné civilizaci.

Zdroj: Youtube

A konečně přicházejí ke slovu věda a důkazy

Teorie o potopení kontinentu Lemurie byla zpochybněna na počátku 20. století, kdy byla přijata Wegenerova teorie kontinentálního driftu. I přesto v představivosti lidí Lemurie „žila“ dál a v existenci bájné země věřili i mnozí badatelé. Moderní věda myšlenku o Mu/Lemurii vyvrátila. Dnes víme o deskové tektonice, pevninských mostech, dělení kontinentů, evoluci. Nálezy shodných fosilií na místech, která dnes dělí oceán, nejsou žádnou záhadou. Kdysi to byl jeden kontinent, který se oddělil.

Ale pak přišel rok 2013. Vědci našli stopy ztraceného kontinentu a to přesně v místech, kde měla zmizet Lemurie.

Mauritia

Geologové našli na ostrově Mauricius zirkon, který pochází z doby před 3 miliardami lety. Mauricius ale vzniknul teprve před 2 miliony lety. Jako ostrov se z Indického oceánu vynořil díky deskové tektonice a sopečné činnosti. Zirkon je zcela jasný důkaz, že dávno před Mauriciem tam musela být pevnina, která se potopila do Indického oceánu. Takže Sclaterova Lemurie existovala. Lemuři na ni ale žít nemohli. Dle poznatků o deskové tektonice se tato země potopila asi před 84 miliony lety. Lemuři se na Madagaskaru vyvinuli až o 30 milionů let později. A rasa Lemurijců? To je skutečně jen ta divoká teorie. Sclater měl pravdu. Nějaká pevnina se do Indického oceánu potopila. Ale nezmizela beze stopy. Zanechala po sobě zirkon a pak ještě žulu, která byla nalezena podél indického šelfu. Vědci dali ztracenému kontinentu nové jméno: Mauritia.

Zdroje: allthatsinteresting.com, alienradar.net, en.wikipedia.org