Nejznámějším dílem o alternativních realitách, které je dostupné i nevědecké populaci, je asi dílo autora nesmrtelné Jámy a kyvadla, Edgara Allana Poea, který v roce 1848 napsal báseň v próze, v níž hovoří o "neomezeném sledu vesmírů".

Realit je mnoho

"Naše chápání reality není zdaleka úplné," říká fyzik ze Stanfordovy univerzity Andrei Linde. "Realita existuje nezávisle na nás." V jiných vesmírech se odehrávají události mimo naši realitu. Multivesmír. Pokud jiné vesmíry existují, jsou od našeho oddělené, nedosažitelné a zatím nezjistitelné žádným přímým měřením. A právě to paradoxně vzbuzuje otázku, zda může být hledání multiverza vůbec někdy skutečně vědecké. Vždy se jedná jen o teorie.

Co je to multivesmír?

Multivesmír je myšlenka, že mimo pozorovatelný vesmír mohou existovat i jiné vesmíry. Na toto téma existuje několik vědeckých teorií. Jedny popisují vesmír v jiných rovinách, jiné tzv. bublinové vesmíry, které neustále vznikají. Všechny ale mají společné to, že naznačují, že prostor a čas, který můžeme pozorovat, není jedinou realitou.

"Nemůžeme vysvětlit všechny vlastnosti našeho vesmíru, pokud existuje jen jeden," říká vědecký novinář Tom Siegfried. Ten je autorem knihy Počet nebes, v níž zkoumá, jak se představy o multivesmíru vyvíjely po tisíciletí.

Nemůžeme něco vysvětlit, když nemáme porovnání. Podle Siegfrieda potřebujeme nové, lepší teorie, které by vysvětlily vlastnosti našeho vesmíru. Nebo je více různých vesmírů a my žijeme v tom, který je příjemný a pohodlný.

Inflační kosmologie

Jednou z nejpopulárnějších teorií multivesmíru je tzv. inflační kosmologie, která vysvětluje mnoho pozorovaných vlastností vesmíru, jako je jeho struktura a rozložení galaxií. Podle ní se inflace může opakovat stále dokola, možná do nekonečna. Tak vytváří souhvězdí bublinových vesmírů, kde ale ne všechny bubliny mají stejné vlastnosti jako ta naše. Protože mohu být prostory, kde se fyzika chová jinak.

Na teorii o mutivesmíru se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Interpretace kvantové mechaniky

Další přesvědčivý typ multivesmíru se nazývá interpretace kvantové mechaniky s mnoha světy. Ta matematicky popisuje chování hmoty a předpovídá přítomnost rozvětvených časových linií neboli alternativních realit, v nichž se naše rozhodnutí odehrávají odlišně a někdy vedou k naprosto odlišným výsledkům.

Podle jejího tvůrce Hugha Everetta existuje nekonečný počet paralelních Zemí. A my žijeme na Zemi, kde byl výsledek tohoto experimentu takový, ale na jiné Zemi je výsledek jiný. I naše verze by v této teorii mohly žít mnoho různých možných životů, které bychom mohli vést, kdybychom se rozhodli jinak. Jediná realita, která je pro vás vnímatelná, je však ta, kterou obýváte.

Teorií je samozřejmě daleko více.

Nechme to na vesmíru

I když určité vlastnosti vesmíru vyžadují existenci multivesmíru, nebylo přímo pozorováno nic, co by naznačovalo, že multivesmír skutečně existuje. Někteří lidé berou tyto myšlenky docela vážně, protože to pomáhá řešit určité filozofické otázky. Podle vědců navíc není možné mezi vesmíry cestovat. Tedy alespoň zatím ne. "Ale kdo ví? Neříkám, že za tisíc let někdo nemůže přijít na něco, co by vás nikdy nenapadlo," říká Siegfried.

Vesmír si může dělat, co chce.

Zdroje:

en.wikipedia.org/wiki/Multiverse, www.nationalgeographic.com, www.thoughtco.com