Jedním z objevů, při němž bylo nalezeno tělo v takřka neporušené formě, je objev ženy z dynastie Ming, jíž vykopali čínští silničáři v Tchaj-čou v provincii Ťiang-su ležící ve východní Číně. Dělníci zde čistili cestu, aby rozšířili silnici.

„Mumifikace“ těla ženy nebyla záměrným procesem, který měl vytvořit most mezi životem a smrtí a vést k zachování těla. Nález ženy byl později zasazen do doby před 700 lety, do období dynastie Ming. Ženiny ostatky přitom byly právě výsledkem formy přirozené konzervace. Tento objev poskytuje vědcům důvěrný pohled do zvyků dynastie Ming.

Na dokument o objevení 700 let staré mumie ženy z dynastie Ming se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Snad ne pouze náhodná mumie

Objev čínské mumie byl poměrně šokující, ale poskytl mnoho informací o životním stylu lidí z období dynastie Ming. Je zde však stále celá řada otázek, které zůstávají nezodpovězené. Dodnes se neví, komu mumie patří, kdo byla ona žena a jak je možné, že se její tělo zachovalo v této podobě? Jaké podmínky vedly k extrémnímu zachování jejího těla v průběhu stovek let? Objevují se i otázky, jakou roli hrála tato žena ve společnosti, jak zemřela a zda byla nějaká část jejího uchování záměrná.

Je možné, že na mnohé z těchto otázek nikdy nedostaneme odpověď, protože z nálezu jen jednoho těla není možné generalizovat obecné poznatky. Vědci proto doufají, že nezůstane jen u jediného objevu náhodné mumie.

Zatím nejznámější čínskou mumií je extrémně dochovalé Lady Dai, ale v Číně bylo nalezeno mumií daleko více. Podívejte se na dokument:

Zdroj: Youtube

Jak bylo tělo objeveno?

Silničáři při stavbě nové silnice kopali několik metrů do země, a asi šest metrů pod povrchem narazili na velký pevný předmět. Důležitost svého nálezu si uvědomili, proto přivolali tým archeologů z muzea v Tchaj-čou, kteří na místě lokalizovali hrobku.

Uvnitř hrobky pak byla nalezena třívrstvá rakev, jíž vědci začali postupně odkrývat.

Po otevření jedné z hlavních rakví byla nalezena vrstva hedvábí a plátna, pokrytá hnědou tekutinou, v níž byly zabaleny ostatky ženy, které byly téměř zcela neporušené, a to včetně detailů, jako jsou obočí a řasy. Bylo dokonce možné jasně určit její tělo, vlasy, kůži, oblečení i šperků. Archeologové, kteří rakev vykopali, nevěděli, zda byla hnědá tekutina uvnitř rakve použita záměrně k uchování těla, nebo zda se jednalo pouze o spodní vodu, která do rakve prosákla.

I přesto nebyli schopni s jistotou určit, jak je tělo staré. Zasadili jej do doby dynastie Ming, která vládla v letech 1368 až 1644.

Sed set let stará mumie

Odhad stáří ženina těla se odhaduje na 700 let. Bylo tak možné určit i podle tradičního oděvu z doby dynastie Ming a podle šperků, včetně nápadného zeleného prstenu. Nejen šperky, ale i jemné hedvábí, do něhož byla žena zabalena, svědčí o jejím vysokém společenském postavení. Do rakve byla vložena i keramika, starobylé písemnosti, kosti a další památky.

Otázkou zůstává i to, jak je možné, že se tělo uchovalo v tomto stavu. Někteří vědci si myslí, že se tak stalo díky tomu, že tělo bylo pohřbeno ve správném prostředí, jež kombinuje vodu o správné teplotě a hladině kyslíku, v níž se bakterie nemohou množit a rozklad se tak může zpomalit nebo dokonce zcela zastavit.

Zdroje:

www.ancient-origins.net, beforeitsnews.com, www.dailymail.co.uk