Když vědci zrekonstruovali obličej mumie ženy, odhalili, že mladá dáma byla neuvěřitelně krásná, a to i navzdory jejímu velkému předkusu.

Mumie Shep-en-Isis byla nalezena v roce 1819 v Deir el-Bahari, což je komplex chrámů a hrobek na západním břehu Nilu. Šep-en-Isis byla nalezena v "rodinné hrobce" umístěné v márnici faraona Hatšepsuta v chrámu Deir el-Bahari spolu se svým otcem Pa-es-tjenfim, jehož mumie se nachází v Berlíně.

Tato kráska měla hluboké hnědé oči a mírně vystouplé horní zuby, ale i přes tuto vadu na kráse ji odborníci označují za jednu z nejkrásnějších egyptských mumií. Jedná se totiž o mumii, kde byla provedena další z forenzních rekonstrukcí obličeje.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Mravenčí práce přinesla kýžený výsledek

Poté, co byla Shep-en-Isis nalezena, byly její ostatky v roce 1820 převezeny do Švýcarska. Až díky moderním technologiím bylo rozhodnuto, že bude přistoupeno k forenzní rekonstrukci ženina obličeje.

Ukázalo se, že jde o krásnou mladou dámu, nad jejíž rekonstrukcí vědci strávili měsíce. Podoba nejznámější egyptské mumie ve Švýcarsku Schepenese byla zrekonstruována pomocí CT skenů a morfologických údajů z její kostry. Projekt rekonstrukce provedlo výzkumné centrum na Sicílii a australská univerzita ve spolupráci s Cicerem Moraesem, brazilským 3D designérem, který již dříve vytvořil sérii rekonstrukcí obličejů historických postav, mimo jiných i Máří Magdalény a Ježíše Krista. Co vědci zjistili?

Kdo byla Schepenese

Nápisy na sarkofágu Egypťanky naznačují, že žena patřila k bohaté rodině z vyšších vrstev. Zároveň poukazují na to, že během své existence v 7. století př. n. l. měla žena určitý stupeň formálního vzdělání. Podle odborníků byla dcerou kněze ve městě Théby a žila v pozdním období, tedy na počátku 26. Dynastie. Tato doba je označována za dobu posledního rozkvětu starověkého Egypta.

"Na základě anatomického stáří Še-p-en-Isis a stylu její vnitřní rakve se musela narodit kolem roku 650 př. n. l. a zemřít mezi lety 620 a 610 př. n. l.,'" řekl doktor Michael Habicht z Flindersovy univerzity.  

Ač byla vytvořena ženina podoba, ze sarkofágu nebylo možné určit jméno ani povolání Shep-en-Isisina manžela, ani to, zda porodila děti.  Ostatky jsou v současnosti uloženy v knihovně opatství São Galo ve švýcarském městě St Gallen. Forenzní rekonstrukci si objednala právě knihovna opatství, která již léta vlastní CT skeny mumie. 

Průběh rekonstrukce

Tým forenzních expertů postupně budoval živé vrstvy, přidával tkáně, oči a kůži a teprve pak jemné detaily. Až nakonec byla tvář „doladěna“ vlasy a drobnými pihami kolem nosu, které dotvářely celkový efekt.  

„Harmonická a dobře proporcionální lebka naznačuje, že Schepenese byla za svého života pravděpodobně krásnou dámou,“ říká Moraes. Ten byl velmi rád za to, že již zmínka v prvních zprávách z roku 1820 po objevení mumie tvrdí, že mumie má dobře a úplně zachované zuby, což je v rekonstrukci jeden z nejpozoruhodnějších fyzických rysů.

Mumie byla velmi dobře zachována, dokonce natolik, že se díky jejímu mumifikovanému uchu podařilo poměrně přesně rekonstruovat tvar ucha, na rozdíl od čistých koster, kde se uši rekonstruují pomocí ucha obecného. Některé detaily však naopak nemusely být u Shep-en-Isis zaznamenány přesně, protože vědci neznali přesnou barvu jejích očí nebo pleti. Díky jejímu egyptskému původu ale byla zvolena hnědá barva očí a olivovější barva pleti.

Co vás napadá, když se díváte do tváře této ženy tak, jak ji ukazuje video?

Zdroj: Youtube

Na rozdíl od mnoha jiných rekonstrukcí obličeje zde vidíme, že nebyly použity šperky, oblečení ani paruky. Důvodem bylo to, že se rekonstrukce zaměřila výhradně na forenzně rekonstruovaný vzhled a anatomické důkazy. Výsledky práce týmu odborníků byly zveřejněny v podobě monografie s názvem 'The Forensic Facial Reconstruction of Shep-en-Isis' (Forenzní rekonstrukce obličeje Shep-en-Isis).

Zdroje:

en.wikipedia.org/wiki/Shep-en-Isis, france.timesofnews.com, www.dailymail.co.uk