Ostatky Meritamun byly navíc nalezené v malém vápencovém sarkofágu, který byl často vyhrazený lidem s vysokým postavením. Díky moderním technologiím se vědcům podařilo rekonstruovat tvář 2000 staré mumie a získat nové poznatky o jejím životě a smrti.

Do její tváře pohlédněte zde:

Detailní model lebky vedl k zobrazení tváře

V roce 2016 získali vědci z Melbournské univerzity a Viktoriánského institutu soudního lékařství povolení ke studiu Meritamuniných ostatků. Pomocí CT skenů a technologie 3D tisku se jim podařilo vytvořit detailní model její lebky. Umožnilo jim to analyzovat strukturu jejího obličeje a pomocí forenzních technik rekonstrukce obličeje pak vytvořili realistický model s realistickými odstíny pleti a rysy obličeje.

Meritamun byla vysoce postavená žena, která žila v době římské v Egyptě. Analýza jejích zubů navíc odhalila, že měla chuť na sladké a možná konzumovala hodně medu, který byl v této době luxusním zbožím.

Vysoce postavené ženy měly některé společné rysy

Realistický model Meritamuniny tváře odhalil jemnou a rafinovanou mladou ženu s vysokými lícními kostmi, malým nosem a plnými rty. Měla úzkou čelist a malou bradu, což byly v této době běžné rysy žen s vysokým společenským postavením. Oči měla mandlového tvaru a vlasy upravené na charakteristický egyptský způsob, s dlouhými, do copu spletenými nástavci.

Podívejte se na toto video, kde je celá rekonstrukce podrobně popsaná:

Zdroj: Youtube

Kromě vytvoření realistického modelu Meritamuniny tváře se vědci mohli dozvědět více o příčině její smrti. Analýza jejích ostatků odhalila, že pravděpodobně zemřela na tuberkulózu, v této době běžnou nemoc, která byla často smrtelná.

Mravenčí práce přinesla perfektní výsledek

Forenzní rekonstrukce obličeje je technika, která se již desítky let používá k rekonstrukci obličejů lidí z minulosti. Zahrnuje použití lebky jako vodítka a přidávání vrstev hlíny k vytvoření realistického modelu obličeje dané osoby. V případě Meritamunové vědci použili digitální model její lebky a přidali vrstvy virtuální hlíny.

Celá rekonstrukce Meritamunina obličeje byl náročný proces, který trval několik měsíců. Vědci spolupracovali s týmem umělců a forenzních vědců, aby vytvořili co nejpřesnější a nejrealističtější model. Při určování tvaru Meritamuniných rysů, například polohy očí a úhlu nosu, jim pomohly údaje z jiných egyptských mumií.

Moderní technologie pomáhají odhalit minulost

Rekonstrukce Meritamunina obličeje je jen jedním z příkladů toho, jak nám moderní technologie pomáhají získat nové poznatky o životě a smrti lidí z minulosti. Pomocí CT skenů, 3D tisku a forenzních technik jsou vědci schopni vytvořit realistické modely lidí, kteří žili před tisíci lety, a umožnit nám tak nahlédnout do jejich světa a jejich zkušeností. Zdůrazňuje také význam uchovávání a studia dávných pozůstatků, které mohou odhalit cenné informace o naší společné lidské historii.

Zdroje: www.dailymail.co.uk, es.wikipedia.org/wiki/Meritamun, discoveringegypt.com