Příběh nejstarší mumie světa: Ženu několik měsíců svazovali a vysušovali

Johana Dahlová | 26. 3. 2022

Není mumie, jako mumie a dochovaná těla nejsou jen prací staroegyptských kněží. Nejstarší mumie však nepochází z Egypta či Čile. Údolí Sado v Portugalsku vydalo převratný objev již před 60 lety! Proč nejstarší mumii světa z portugalského údolí Sado už dávno neznáme?

Mumie z Egypta, Čile i Portugalska

Mumie si nejčastěji spojujeme se starým Egyptem. Typicky jde o specificky rituálně pohřbené význačné osoby a náročný způsob mumifikace jejich těl. Pokud však sledujete významné archeologické objevy ze světa, pak vám asi neuniklo, že se v Chile nacházejí ještě mnohem starší mumie, k jejichž mumifikaci ovšem přispěly přírodní podmínky. Poušť Atacama je k mumifikaci jako dělaná, a proto se v této oblasti zachovalo několik mumií do dnešní doby. Překvapivě, ale asi nejde o nestarší mumie. Nález v Portugalsku je ještě zhruba o celé tisíciletí starší. Mumie z údolí Sado v Portugalsku byla totiž pohřbena již před 8000 lety.

Záhada chodící mumie: 160 let stará mumie nejeví známky rozkladu a přemisťuje se
Magazín

Záhada chodící mumie: 160 let stará mumie nejeví známky rozkladu a přemisťuje se

1962: Portugalsko, údolí Sado

K prozkoumání mumie došlo netypickým způsobem. Bioantropoložka ze švédské univerzity v Uppsale Rita Peyroteo-Stjernaová měla k dispozici zapomenuté fotografie již zesnulého archeologa, který se účastnil vykopávek v údolí Sado již na počátku 60. let minulého století.

Zesnulý portugalský archeolog Manuel Farinha dos Santos měl ve svých osobních věcech také nevyvolané negativy z naleziště v Sado z roku 1962.
Ukázalo se, že jde o velmi kvalitní černobílou fotodokumentaci vykopávek 13 hrobů, které pocházejí ze střední doby kamenné. Fotografie doplnili archivované mapy a další záznamy, které byly uschovány v lisabonském muzeu. Protože šlo o fotky skutečně dobré kvality, bylo možné díky nim detailně prozkoumat i kosterní pozůstatky nalezené během vykopávek.

Mumie ze Sado

Z fotografií je patrné, že alespoň jeden z nálezů prošel mumifikací. Jen tato jedna kostra byla „hyperflexovaná“. Jde o to, že končetiny byly v nepřirozené poloze, ale klouby byly stále na patřičných místech. Zároveň byla vyloučena možnost, že k tvarování těla mohlo dojít vlivy okolní půdy. I když všechny zdokumentované kostry jeví různé známky manipulace podobné mumifikované ženě, vykazují stejný postup a nedá se proto s jistotou mluvit o mumiích.

Proč bylo třeba ženu mumifikovat?

Odborníci se domnívají, že mrtvá zemřela jinde a na pohřebiště byla převezena. Předpokládají, že zemřelá žena byla několik dnů svázaná v konkrétní poloze, dokud její tělo nevyschlo. To mělo zajistit jednodušší transport lehčího a kompaktnějšího nákladu na místo pohřbení. Pro potřebu mumifikace, byla mrtvá žen patrně vystavena na vyvýšeném místě, aby mohlo dojít k dobrému odvodnění těla. Mumifikace byla urychlena vystavením těla ohni a pozůstatky napovídají, že byly provazy několikrát utaženy, aby se zachovala kompaktnost kostry.

Dělníci vykopali 700 staré dokonale zachovalé tělo. Neví se, jak mumie vznikla
Magazín

Dělníci vykopali 700 staré dokonale zachovalé tělo. Neví se, jak mumie vznikla

Zdroje: www.cambridge.org, www.livescience.com

Tagy Atacama Egypt Chile kostra Portugalsko Sado Starověký Egypt údolí Uppsala