Jedna z mumií patřila chrámové zpěvačce jménem Tamut, která žila kolem roku 900 př. n. l. Hieroglyfy na Tamutině pohřební schránce poskytly informace o její identitě a povolání. Byla identifikována jako zpěvačka boha Amona, známá také jako chrámová zpěvačka. Chrámové zpěvačky měly ve staroegyptské společnosti vysoké postavení a hrály důležitou roli při zábavě a potěšení bohů prostřednictvím své hudby. Bylo zjištěno, že Tamutin otec byl knězem ve stejném chrámu, kde sloužila, což svědčí o silném rodinném spojení s náboženskou institucí.

Na co chrámová zpěvačka zemřela?

Díky CT skenování mohli vědci z Britského muzea nahlédnout do Tamutiny složitě zdobené pohřební schránky a vrstev plátěných obvazů a odhalit tajemství, která se v ní skrývají.

Bylo zjištěno, že Tamutina mumifikace byla velmi kvalitní a spolu s ní byly pohřbené i různé mystické šperky a amulety. Mezi amulety byly umělé oči, zlaté destičky na nehtech a kovové destičky určené k magickému hojení balzamovacích ran. Jedním z předmětů, který byl v její hrobce nalezený, zobrazoval bohyni s roztaženými křídly. Právě tento artefakt měl ochraňovat Tamutin výjimečný hlas.

Skeny však také odhalily, že velká část Tamutiny stehenní tepny byla ucpaná tukem, což naznačovalo možnou příčinu smrti, například infarkt nebo mrtvici. Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Skutečný pohled do minulosti

CT skenování se ukázalo být cenným nástrojem pro studium mumií, jak ukázaly předchozí projekty, například zkoumání případů mumií v Britském muzeu v roce 2014. CT skenování umožňuje vědcům vytvářet 3D vizuální modely pořízením naskenovaných řezů tělem mumie. Tato neinvazivní metoda umožňuje zkoumat amulety a artefakty umístěné v mumii, což umožňuje nahlédnout do starověké víry a praktik. Takové nálezy mohou napovědět o sociálním postavení a životním stylu jedince.

Použití technologie CT skenování umožňuje vědcům prohlížet snímky mumií po jednotlivých řezech, což vede k nedestruktivnímu průzkumu ostatků.

Technologický pokrok dává naději na budoucí objevy, včetně zkoumání hieroglyfů na artefaktech uložených v mumiích. Kombinací moderních technologií se starověkými artefakty vědci pokračují v odhalování záhad mumifikace a získávají hlubší znalosti o staroegyptské civilizaci.

Špachtle zanechaná v mozku

Jedna z mumií pochází z doby římské okupace Egypta a chyběla jí ruka, která byla rekonstruovaná během balzamování. CT skeny také odhalily stopy po úpravách obličeje, které naznačují pokusy o nápravu poškození nebo nedokonalostí obličeje.

Druhá mumie pochází z egyptské Střední říše, pohřbená kolem roku 2000 př. n. l. Je ve špatném stavu, což svědčí o značném rozkladu před pohřbením, a cílem vědců je zjistit příčiny tohoto stavu.

Při CT vyšetření jedné z mumií byl uvnitř lebky objevený předmět. Jednalo se o špachtli, která zůstala zaseknutá v lebce. Zřejmě byla použitá k vyjmutí mozku. Předpokládá se, že tělo neznámého muže z egyptských Théb bylo mumifikováno někdy kolem roku 600 př. n. l. Špachtle byla v mozku ponechaná během procesu mumifikace. Pravděpodobně ji použili balzamovači k vyjmutí mozku nosem, jak bylo běžnou praxí při mumifikaci ve starém Egyptě. Přítomnost špachtle v mozku poskytla fascinující vhled do balzamovacích technik používaných v tomto období.

Zdroje: www.dailymail.co.uk, www.ancient-origins.net, www.theguardian.com