Mladý muž, který patřil k egyptské smetánce coby potomek uctívané kněžské rodiny zasvěcené egyptskému bohu plodnosti Minovi, předčasně zemřel ve věku 14 let. Jeho dobře zachovalá mumie byla objevena na pohřebišti Achmím v Horním Egyptě již v roce 1925. Až mnohem později se ale dostala do hledáčku odborníků.

Chlapec měl vzácnou anomálii

Když se vědci pustili do rekonstrukce Minirdisovy tváře, narazili na lékařskou záhadu – onemocnění známé jako megalencefalie. „Jedná se o jev, kdy můžeme u jedince pozorovat nadměrné zvětšení jedné nebo obou mozkových hemisfér, “ upřesňují vědci. Údajně má znaky megalencefalie v běžné populaci přibližně 1 z 50 dětí, což odpovídá asi 2 %.

Cicero Moraes, hlavní autor připravované studie, popsal matoucí povahu objevu: "Něco mě na té struktuře znepokojovalo a při studiu hodnot objemu lebky nás zaujala její velikost."

Pomalý proces rekonstrukce tváře

Rekonstruovaná podoba Minirdise byla pečlivě vytvořena pomocí digitalizovaného modelu jeho lebky, doplněného o měkké tkáně získané z údajů současných jedinců stejné věkové skupiny.

Prostřednictvím virtuální rekonstrukce lebky a struktury kůže vědci deformovali rysy, dokud se nesrovnaly s rozměry Minirdise, a odhalili tak skutečnou tvář tohoto staroegyptského teenagera. Upoutalo je, jaká z ní čišela nevinnost.

Moraes vyjádřil tuto nevinnost zachycenou v Minirdisově vizáži slovy: "Je to mladá a nevinná tvář. Oči z doby před tisíci lety pozorují lidi současnosti, kteří hledají odpovědi na otázky týkající se jejich minulosti."

Jak zemřel, nevíme

Navzdory diagnóze megalencefalie zůstávají okolnosti Minirdisova skonu zahaleny tajemstvím. Nápis na jeho rakvi prozradil, že pocházel z privilegovaného prostředí, neboť byl synem příslušníka náboženské elity. Jeho otec Inaros sloužil jako kněz zasvěcený uctívání boha Mina.

Ačkoli se megalencefalie může projevovat různými způsoby, od nezhoubných nádorů až po problémy způsobující opožděný vývoj a mentální postižení, přesná příčina Minirdisovy smrti zůstává neobjasněna.

Mumie a její záhadný příběh jsou v současné době uloženy v chicagském Fieldově muzeu a čekají na další vědeckou formalizaci, než bude zveřejněna komplexní studie. Zatím se podívejme na jeho finální podobu:

Odhalení Minirdise ze zámožné rodiny spolu s jeho zajímavým zdravotním stavem přidává další vrstvu k našemu poznání života ve starověkém Egyptě a vybízí nás k nahlédnutí do minulosti a zamyšlení nad záhadami, které čas stále odhaluje.

Video o mumii Minirdise zatím není k dispozici, jelikož se jedná o nový objev, podívejme se proto alespoň na video o tajemstvích mumií obecně:

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.dailymail.co.uk, economictimes.indiatimes.com, en.wikipedia.org, www.the-express.com