Objev této záhadné mumie byl mezníkem nejen pro Peru, ale také pro zbytek světa. Paní z Cao, jak se mumii přezdívalo, totiž byla první známou ženou s absolutní mocí v civilizaci Moche.

Nejzáhadnější mumie Peru

Ostatky této ženy s téměř polobožskou mocí byly 1700 let ukryty v nádherné hrobce v chrámu Cao Viejo v archeologickém komplexu El Brujo asi 60 km od města Trujillo na severním pobřeží Peru.

Byla tam pohřbena se svým bohatstvím a šperky. Spolu s pěti dalšími osobami. Mezi ně patřili dva kněží, dva tělesní strážci a jedna dospívající dívka. Ostatky byly uloženy v místnosti o rozloze 275 čtverečních metrů, vyzdobené nástěnnými malbami představujícími kosmologii Moche. K vidění jsou na nich převážně božstva v podobě různých zvířat.

Když byly vyjmuty její pohřební předměty včetně samotného těla, nikdo z tehdejších archeologů nedokázal odhadnout, že osoba uzavřená v okolních 25 vrstvách jemné látky, bavlny a měděných desek je skutečně žena.

Bylo záhadou, kdo je uvnitř, dokud se o několik měsíců později nepodařilo zjistit, že šlo skutečně o osobu ženského pohlaví. To výrazně změnilo historii země. Mumie byla důkazem, že ženy skutečně hrály zásadní roli ve vývoji společností starověkého Peru.

Dodnes však nejsou známy důvody, proč tato žena - které bylo v době její smrti pouhých 25 let a měřila 1,48 m - zaujímala zřejmě nejvýznamnější postavení v mochejské civilizaci a ve 4. a 5. století dominovala politickým, správním a náboženským záležitostem v celém údolí řeky Chicama.

Vědci zrekonstruovali její tvář

V době svého největšího rozkvětu tak mohla být současnicí dalších významných mochských vůdců. Včetně pána ze Sipanu. Jeho hrobky byly v mauzoleu mimo chrám. U dámy z Cao tomu ale bylo naopak. Hrobka se nacházela uvnitř největšího mochského chrámového komplexu. To dalo této ženě vyšší společenské a politické postavení.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Tělo mumie bylo ve výborném stavu díky slané mořské vodě, v níž se pravděpodobně koupala, a kterým byla pomazána během pohřebních obřadů.

To výrazně pomohlo vědcům, aby zrekonstruovali její tvář a dobrali se tak závěru, že šlo skutečně o ženu, která byla navíc poměrně krásná.

Dáma z Cao byla ozdobena krásnými látkami i nejrůznějšími šperky, ale také tetováním. To vyobrazovalo hady, což bylo znamením, že jeho majitelka měla léčitelské schopnosti. Tetování v podobě pavouků pak zdůrazňovalo její tkalcovský talent.

Objev této mumie je jistě nejdůležitějším nálezem, který byl dosud učiněn v archeologickém komplexu El Brujo. Je i nadále zkoumám pro svou tajuplnost. Díky ní vědci mohou lépe pochopit tehdější dobu a postavení žen v ní.

Zdroje:

www.ceskenoviny.cz

www.bbc.com

arkeonews.net