Dáma z Cao, nejzáhadnější mumie Peru. Takto krásně vypadala její mladistvá tvář

Natálie Borůvková | 1. 7. 2022

Dáma z Cao, která je považována za nejmocnější ženu starověkého Peru, stále udivuje veřejnost a skrývá různá tajemství i 15 let poté, co objev její mumie donutil přepsat knihy o historii a roli žen v předhispánských civilizacích.

Objev této záhadné mumie byl mezníkem nejen pro Peru, ale také pro zbytek světa. Paní z Cao, jak se mumii přezdívalo, totiž byla první známou ženou s absolutní mocí v civilizaci Moche.

Nejzáhadnější mumie Peru

Ostatky této ženy s téměř polobožskou mocí byly 1700 let ukryty v nádherné hrobce v chrámu Cao Viejo v archeologickém komplexu El Brujo asi 60 km od města Trujillo na severním pobřeží Peru.

Byla tam pohřbena se svým bohatstvím a šperky. Spolu s pěti dalšími osobami. Mezi ně patřili dva kněží, dva tělesní strážci a jedna dospívající dívka. Ostatky byly uloženy v místnosti o rozloze 275 čtverečních metrů, vyzdobené nástěnnými malbami představujícími kosmologii Moche. K vidění jsou na nich převážně božstva v podobě různých zvířat.

Když byly vyjmuty její pohřební předměty včetně samotného těla, nikdo z tehdejších archeologů nedokázal odhadnout, že osoba uzavřená v okolních 25 vrstvách jemné látky, bavlny a měděných desek je skutečně žena.

Bylo záhadou, kdo je uvnitř, dokud se o několik měsíců později nepodařilo zjistit, že šlo skutečně o osobu ženského pohlaví. To výrazně změnilo historii země. Mumie byla důkazem, že ženy skutečně hrály zásadní roli ve vývoji společností starověkého Peru.

Dodnes však nejsou známy důvody, proč tato žena - které bylo v době její smrti pouhých 25 let a měřila 1,48 m - zaujímala zřejmě nejvýznamnější postavení v mochejské civilizaci a ve 4. a 5. století dominovala politickým, správním a náboženským záležitostem v celém údolí řeky Chicama.

Vědci zrekonstruovali její tvář

V době svého největšího rozkvětu tak mohla být současnicí dalších významných mochských vůdců. Včetně pána ze Sipanu. Jeho hrobky byly v mauzoleu mimo chrám. U dámy z Cao tomu ale bylo naopak. Hrobka se nacházela uvnitř největšího mochského chrámového komplexu. To dalo této ženě vyšší společenské a politické postavení.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Tělo mumie bylo ve výborném stavu díky slané mořské vodě, v níž se pravděpodobně koupala, a kterým byla pomazána během pohřebních obřadů.

To výrazně pomohlo vědcům, aby zrekonstruovali její tvář a dobrali se tak závěru, že šlo skutečně o ženu, která byla navíc poměrně krásná.

Dáma z Cao byla ozdobena krásnými látkami i nejrůznějšími šperky, ale také tetováním. To vyobrazovalo hady, což bylo znamením, že jeho majitelka měla léčitelské schopnosti. Tetování v podobě pavouků pak zdůrazňovalo její tkalcovský talent.

Mumie turecké ženy měla na nohou zvláštní boty. Bavil se jimi celý svět
Magazín

Mumie turecké ženy měla na nohou zvláštní boty. Bavil se jimi celý svět

Objev této mumie je jistě nejdůležitějším nálezem, který byl dosud učiněn v archeologickém komplexu El Brujo. Je i nadále zkoumám pro svou tajuplnost. Díky ní vědci mohou lépe pochopit tehdější dobu a postavení žen v ní.

Zdroje:

www.ceskenoviny.cz

www.bbc.com

arkeonews.net

Tagy civilizace hrobka Peru Trujillo