Zvláštních nálezů bylo v Peru hned několik. Podívejme se na ně.

První nález – špatně diagnostikovaný lidský plod

Nález z pouště Atacama byl natolik neobvyklý, že mimozemská teorie se skutečně nabízela. Objeveny byly ostatky měřící na délku asi 15 centimetrů, u nichž se nakonec ukázalo, že se jedná o lidský plod, jenž byl pojmenován Ata. Byly tak vyvráceny závěry předchozího výzkumu, který abnormality kostry, díky nimž chyběla žebra, zařazoval nález do kategorie mimozemské. Neobvykle vypadající lebka plodu a tělo mumie nemusely být nutně výsledkem "anomálií", jak naznačoval předchozí výzkum. Nové studie tohoto nálezu pak zpochybnily tvrzení, že v Atacamě byl nalezen mimozemšťan či jakákoli nová mutace.

Druhý nález – tříprsté mimozemské mumie

V roce 2018 pak byly objeveny mumie se zvláštním znakem – měly jen tři prsty. Objevilo se hned pět exemplářů a nejjednodušší vysvětlení, alespoň pro vzbuzení senzace, bylo stejné - mohlo by jít o mimozemšťany. Vědci začali prověřovat všechny možnosti, ke kterým patřilo i rabování hrobů a manipulace s mumiemi, které by mrtvoly o prsty připravilo.

Jedna z mumií vypadala jako mumie nalezené v oblasti tajemných obrazců Nazca. Byla objevena v ohnuté, sedící poloze, což bylo pro tuto kulturu obvyklé. Lidé této starověké peruánské kultury své mumie zavinovali do textilií a stavěli rozsáhlé geoglyfy. Později bylo zkoumáno, zda ruce a nohy této mumie nemohly být součástí jiných lidských mumií. Laicky tedy řečeno, mumie byla poskládána z více ostatků, s nimiž padělatelé manipulovali.

Nakonec se většina vědecké komunity shodla na tom, že se skutečně jednalo o tuto praxi, která byla hromadně odsouzena za porušení řady národních a mezinárodních norem.

"Zvláště odporné mi připadá, že se někdo odváží dehumanizovat zesnulá lidská těla. Lidské bytosti nemůžete vzít stav člověka," řekl Guido Lombardi, profesor forenzních věd na Peruánské univerzitě.

Mumie byly údajně zkoumány týmem Konstantina Korotkova, vedoucího skupiny. Ten, rovněž údajně, řekl, že mumie mají 23 párů chromozomů jako člověk, ale jejich anatomie vypadá jako nelidská. "Mohli by to být mimozemšťané nebo bioroboti," řekl. Nad postavou samotného Korotkova se ale vznáší mnoho otazníků a jeho vlastní webová stránka jej označuje jako někoho, kdo dokáže detekovat "lidské světlo". Na svých webových stránkách se nezmiňuje o tom, že by byl profesorem na Petrohradské univerzitě v Rusku nebo na Národní výzkumné univerzitě v Petrohradě, jak bylo dříve vyřčeno.

O mimozemských mumiích z Peru pojednává tento celovečerní film:

Zdroj: Youtube

Loupeživí hledači pokladů vedeni Mariem

Mumie byly podrobeny mnoha výzkumům, včetně prozkoumání odebraných vzorků, byly vyrobeny rentgenové snímky i CT vyšetření. Nakonec byl skutečně vysloven jednotný závěr. Mumie se dostaly do rukou loupeživých lovců pokladů!

Skupina 'huaqueros' je definována jako skupina hledačů archeologických pokladů z města Palpa". Podle prezidenta institutu Inkari-Cusco, Thierryho Jamina, byl hlavní osobností této loupeživé skupiny lovec pokladů Mario. Jeho skupina systematicky drancovala archeologické památky na peruánském pobřeží po dobu více než 20 let. Ač byla jejich aktivita známá, vyšší autority nikdy skutečně nezasáhly.

Třetí nález – mumie, jejichž prsty byly využity pro „mimozemské mumie“

Nakonec Mario a jeho skupina vlastně rabováním mumií přispěli k mnoha dalším nálezům. Zatímco mumie se třemi prsty se ukázaly býti podvrh, kromě nich byly v Peru objeveny i další mumifikované ostatky, včetně 171 mumií z hrobek vykopávaných poblíž lokality Tenahaha. Ty byly datovány do doby před 1 200 lety. Jejich části mohly pak být použity k vytvoření těchto mimozemských mumií. Rabovači hrobů vyplenili mnohé starobylé peruánské hrobky dříve, než je archeologové mohli vědecky zkoumat. I proto později Spojené státy omezily dovoz artefaktů z Peru ve snaze zastavit vlnu rabování.

Jak se tedy ukázalo, o mimozemské mumie se nejednalo ani v tomto případě. Budeme si muset zvyknout, že obdobné nálezy jsou téměř vždy vědecky vyvráceny.

Zdroje:

www.livescience.com, www.histecho.com