Tým vědců z univerzity v Káhiře došel k závěru, že tělo mumifikovaného chlapce je staré více než 2000 let. 

Vědci digitálně rozbalili mumii egyptského chlapce

K tomuto závěru dospěl tým vědců poté, co mumii egyptského chlapce "rozbalili". Podle vědců byl chlapec bohatý a možná ani nebyl Egypťan . 

Digitální sken pak pomohl zajistit celou řadu detailů. Dle analýzy kostí byl věk chlapce odhadnut na 14 až 15 let, byla zaznamenána absence některých zubů a nebyl obřezaný. K mumifikaci došlo 2300 let zpátky. 

Chlapec pocházel z bohaté rodiny, která měla v tehdejším Egyptě vysoké společenské postavení. 

Jeho mumie byla poprvé objevena v roce 1916. Místem nálezu bylo pohřebiště v Nag el-Hassay v jižním Egyptě, které se využívalo v rozmezí let 332 až 30 př. n. l. 

Od té doby ležela mumie chlapce netknutá ve sklepě Egyptského muzea v Káhiře. Až nyní se jí vědci rozhodli prozkoumat.

V jeho těle našli ukrytý zlatý poklad

Práce na mumii egyptského teenagera se chopila Sahar Saleemová, profesorka radiologie na lékařské fakultě Káhirské univerzity. Právě Saleemová spolu se svým týmem došla k závěru, že chlapec pocházel ze zámožné rodiny. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Jeho tělo zdobilo téměř 50 vzácných amuletů. „Sama jsem si všimla, že se jedná o velmi důležitý důkaz. Mnohé z nalezených amuletů byly vyrobeny ze zlata, jiné z polodrahokamů, pálené hlíny nebo fajánse. Jejich účelem bylo chránit tělo chlapce a dodat mu vitalitu v posmrtném životě," uvedla Saleemová. 

Nalezené artefakty byly vyrobeny precizním způsobem a byly stylizované do třech totožných sloupců, umístěných mezi záhyby obalů a také uvnitř tělní dutiny mumie. 

Mezi amulety, které se vědcům podařilo objevit, byl skarabeus vyrobený ze zlata. Umístěn byl v hrtanu chlapce. Dále zlatý jazyk, který měl chlapec schován v ústech, Horovo oko, amulet akhet horizontu, placenta, Isidin uzel a další.

Objevit zlatý poklad, ukrytý v těle mumifikovaného chlapce, vědcům pomohla počítačová tomografie. Mohli tak plně prozkoumat vnitřek mumie, bez nutnosti jejího rozbalení.

Počítačová tomografie také zjistila, že chlapec nebyl obřezaný. Právě to vedlo vědce k závěru, že nemusel být Egypťan. Pokud tomu tak bylo, je nalezená mumie důkazem, že mumifikovaní mohli být i ne-Egypťané. „Mumie, kterou jsme objevili, je pro nás záhadou. Absence obřízky je vodítkem, abychom dál pátrali po jeho etnické příslušnosti," uvedl Profesor Salima Ikram, vedoucí egyptologie na Americké univerzitě v Káhiře.

V Egyptě bylo typické obřezávat chlapce přibližně po dosažení 12. narozenin. Díky nalezenému pokladu se mumii chlapce začalo říkat "zlatá mumie". 

obkec.azet.sk, ca.finance.yahoo.com, www.livescience.com