Mumii Usermontu, ostatky vysoce postaveného egyptského muže z Nové egyptské říše, získalo v roce 1971 Rozenkruciánské muzeum v Kalifornii. K překvapivému objevu došlo až v roce 1995 při rentgenovém snímkování, které provedl profesor C. Wilfred Griggs se svým týmem. Rentgen odhalil přítomnost kovového kolíku v koleni mumie, což vedlo k dalšímu zkoumání a analýze.

Na velmi zajímavé video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Ne, noha nebyla připevněná nedávno

Vědci se nejprve domnívali, že kolík mohl být vložený v moderní době za účelem opětovného připevnění nohy. Při bližším zkoumání však zjistili stopy starověké organické pryskyřice, podobné modernímu kostnímu cementu, a také starověké tuky a textilie, které byly pevně na svém místě. To naznačovalo, že pokročilý chirurgický zákrok byl skutečně provedený přibližně před 2 600 lety.

„Jsme ohromeni schopností vytvořit čep s biomechanickými principy, které používáme dodnes – například tuhá fixace kosti," řekl doktor Richard Jackson, ortopedický chirurg z Provo. „Je to něco, co jsme na tehdejší dobu nepředpokládali."

Staroegyptský implantát využíval biomechanické principy

Samotný implantát byl vytvořený s využitím biomechanických principů, které se v ortopedické chirurgii používají dodnes. Byl vybavený vývrtkou ve tvaru hrotu, který zasahoval do stehenní kosti a zabraňoval rotaci, a třemi přírubami na druhém konci, které jej ukotvovaly v holenní kosti. Úroveň propracovanosti a přesnosti, kterou tento starověký implantát prokázal, vědce ohromila.

„Fascinuje mě, že si technik dal na konstrukci kolíku tak záležet. 'Technik' mohl nohu jednoduše spojit drátem a předpokládat, že se při vzkříšení zase spojí," říká profesor C. Wilfred Griggs, vedoucí týmu, který mumii zkoumal.

Po tomto objevu vyvstala otázka, zda byla operace provedena ještě za Usermontuova života, nebo až po jeho smrti. Další zkoumání odhaleného kloubu ukázalo, že čep byl implantovaný v době mezi Usermontuovou smrtí a jeho pohřbem. Staří Egypťané věřili v posmrtné fyzické vzkříšení a zachování integrity těla bylo klíčové pro cestu duše v posmrtném životě.

Egypťané měli pokročilé lékařské znalosti a techniky

Tento nález vrhá světlo na pokročilé lékařské znalosti a chirurgické techniky starověkých civilizací. Ukazuje, že staří Egypťané disponovali takovou úrovní vyspělosti, která se vyrovná moderním postupům. Přesnost a pečlivost, s jakou byl implantát vytvořený a umístěný, svědčí o odborných znalostech techniků a jejich porozumění biomechanice.

Objev tohoto dokonalého implantátu v 2600 let staré mumii přináší převrat v našem chápání starověké chirurgie. Zpochybňuje naše zažité představy o minulosti a připomíná nám schopnosti starověkých kultur. Poznatky získané z tohoto nálezu nepochybně přispějí k dalšímu pokroku v oblasti ortopedické chirurgie a inspirují k dalšímu zkoumání lékařských postupů našich předků.

Zdroje: www.ancient-origins.net, en.wikipedia.org/wiki/Usermontu_(mummy)