Za záhadným vězněm

Muž se železnou maskou, kterého Král slunce nechal uvrhnout do žaláře, je už více než tři století hádankou. Fascinuje historiky, spisovatele, filmové producenty i veřejnost. Kdo se za ní skrýval? Teorií je několik. Některé zní věrohodně, jiné méně a je těžké rozplést skutečná fakta od legend a vyprávění. Byl královské krve, či významný nebo obyčejný muž a čeho se dopustil? To se snad už brzy dozvíme.

Z dopisu králova ministra markýze de Louvoise, který poslal de Saint-Marsovi, správci věznice Pignerol v Pinerolo, dnes italské oblasti Piemont (tedy pod správou Francie) se ví, že tam měl dorazit vězeň jménem Eustache Dauger, údajně snad králův „komorník“. Zda jím skutečně byl a je-li to jeho pravé jméno, zatím zůstává skryté, stejně jako jeho tvář za maskou a okolnosti a důvody jeho uvěznění.

Jiný pohled, jiné otazníky…

Eustache, ať je to kdokoli, dostal želízka 19. července 1669. V Pignerol měl údajně dle ministrových pokynů dostat celu s pevnými dveřmi, aby nebyl slyšet jeho křik. Jediný, kdo s ním směl být v kontaktu, byl správce Saint-Mars. Nicméně ve věznici se s trestanci zacházelo v souladu s jejich společenským postavením. A Eustache měl velmi nuznou celu a mizerné jídlo. Proč? De Saint-Mars se pyšnil tím, že byl dozorcem slavných vězňů. A je to možná právě on, kdo z Eustacha, kterému říkal „můj vězeň“, udělal významného muže. Ale záměrně pro svou pověst? Musel proto Eustach nosit na kázaní a při návštěvě doktora černou masku ze sametu, aby nevyšlo najevo, že je „obyčejný“? Nebo to bylo naopak a jeho tvář musela být z nějakých důvodů skrytá a de Saint-Mars ho chránil?

Správce Bénigne Dauvergne de Saint-Mars, původně velitel královských mušketýrů, se v roce 1681 stal správcem další významné věznice Exilles, kam si nechal převézt i svého Eustacha. Do nové cely ve vězení pevnosti na ostrově Île Sainte-Marguerite u pobřeží Cannes znovu putoval Eustach za „svým dozorcem“ o šest let později. De Saint-Mars zakončil svou kariéru v Bastile, kam byl jako správce povýšen v roce 1698. I tehdy trval na to tom, že si svého vězně vezme s sebou. (Proč?) Tam Eustach v roce 1703 zemřel. De Saint-Mars ho nechal v tamní farnosti pohřbít pod záměrně zkomoleným jménem. Opět tu máme proč? Aby zakryl jeho prostý původ nebo slavné jméno?

Jen malá odbočka, právě při převozu z Exilles na ostrov Sainte-Marguerite měl mít Eustach dle ústních vyprávění na obličeji železnou masku, kterou mu pak „nastálo“ jako první nasadil básník Voltaire. Dle nejnovější verze kanadského spisovatele Rogera MacDonalda má být ten záhadný vězeň sám slavný mušketýr d'Artagnan…

Za stopami muže v masce

Velkou výzvu zjistit, kdo byl tajemný vězeň, který se stal inspirací vyprávění, přijal tým výzkumníků pod vedením kazašských badatelů Gleba Zilbersteina a jeho ženy Světlany, kteří už téměř třicet let žijí v izraelském Tel Avivu. Ve spolupráci s profesorem Pierem Giorgiem Righettim z Polytechnické univerzity v Miláně vyvinuli biochemickou analýzu, která zachycuje stopy biomolekul z velmi starých předmětů, které kdysi používaly historické postavy. „Když najdeme historické biomolekuly, určíme jejich molekulární složení a stáří. Zaměřujeme se hlavně na proteiny a metabolity. Tyto molekuly jsou stabilnější než DNA a poskytují více informací o podmínkách prostředí, zdraví, životním stylu a výživě osoby, které patřily,“ vysvětlil pro Express G. Zilberstein.

Tým má už za sebou řadu výzkumů, jichž výsledky zveřejnil v odborných časopisech. Přispěly k poznatkům o životě legendárního Casanovy, Vlada III. Draculy i významných spisovatelů, jako George Orwell, Anton P. Čechov, Michail A. Bulgakov a dalších. Pro svá zkoumání používají, jak již bylo řečeno, oblečení, rukopisy, dopisy nebo třeba knihy. Věcí, kterých se osoby dotýkaly.

Po Eustachovi ale žádné předměty nezbyly. Nádobí, postel ani oblečení. Vše po jeho smrti žalářníci spálili. Ze čtyř věznic, ve kterých pobýval se zachovaly dvě: Exilles, která v 19. století prošla velkou rekonstrukcí a pevnost na Sainte-Marguerite, kde je dnes námořní muzeum i cela, kde měl být Eustach uvězněný. Právě tam se vědečtí manželé vypravili. Kde ale hledat jeho stopy a DNA? V místě, kde po něm mohly zbýt. Nemusíte hádat, je to místo, kde se vyprazdňoval.

Následující video vás vezme na prohlídku pevnosti a cely, kde byl Eustach vezněný:

Zdroj: Youtube

Strávená strava klíčem k totožnosti

„Rozhodli jsme se získat vzorky ze stěn, kde měl Eustach toaletu,“ naznačil jemně Zilberstein. „Většina záchodů v evropských pevnostech má poměrně jednotvárnou a jednoduchou konstrukci. Existuje mnoho genetického materiálu z exkrementů obyvatel hradů na hradních zdech. V případě Muže se železnou maskou tato myšlenka fungovala velmi dobře.“

Na odběr potřebného materiálu použili svůj speciální film EVA (ethyl-vinyl-acetát), který je schopný „nasát“ proteinové molekuly lidí, kteří byli s povrchem v kontaktu. V případě vězně s maskou to jsou stopy toho, co kdysi ze svých střev vyloučil. EVA film na vnější vysoké stěny, kde před léty žalářníci vylévali vězňův „kbelík“ z jeho cely, umístili řízenými drony. Film pak jednoduše sejmuli rybářským pruty.

Nyní porovnávají vzorky DNA lidí, které se jim podařilo získat, a které by mohli být tím mužem „v železné masce“. „Projekt je nyní v nejaktivnější fázi,“ říká Zilberstein a dodává: „Je to užitečná práce, protože poskytne informace o genetice slavných lidí Francie a Evropy té doby. Až budou identifikováni možní příbuzní Muže se železnou maskou, bude možné s větší jistotou říci, kteří kandidáti jsou realističtější. Doufám, že genetická analýza zdí žaláře odpověď na hádanku poskytne.“

Zdroje: www.express.co.uk, www.historyhit.com, www.ancient-origins.net