O mnohých verzích příběhu tajemného muže jsme vás na dotyku již několikrát informovali. Objevily se ale některé dosud nezveřejněné informace o tomto vězni, jenž byl zatčen v roce 1669 a odsouzen ke krutému osudu. Legenda o muži se železnou maskou vychází ze skutečného životního příběhu Eustache Daugera, jehož trestem bylo nosit tvář ukrytou pod maskou. Do dnešního dne neexistují žádné historické důkazy o tom, že by maska byla vyrobena z něčeho jiného než z černého sametu. Železná maska se v příběhu ocitla až mnohem později. Podle mnoha verzí legendy nosil vězeň masku po celou dobu.

Na dokument o muži se železnou maskou a hledání jeho identity se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Kdo byl Eustach Dauger?

Nejstarší zmínka o maskovaném vězni je datována do roku 1669 n. l., kdy je zmíněna jeho existence v dopise zaslaném markýzem de Louvois, ministrem krále Ludvíka XIV. Dopis je adresován guvernérovi věznice Pignerol v Pinerolu v Piemontu, Bénigne Dauvergne de Saint-Marsovi. Pignerol nebylo úplně běžné vězení, ale bylo vyhrazeno pro hrstku mužů, kteří byli považováni za ostudu státu. Dopis guvernéra informuje o tom, že do věznice dorazí za měsíc nový vězeň tohoto jména. Ostatní, co o Eustachu Daugerovi víme, pochází rovněž z korespondence, odkud jsou známy okolnosti z doby před jeho uvězněním, jeho zatčení i příběh s maskou.

Louvois v dopise nařizuje Saint-Marsovi ubytovat vězně v cele s několika dveřmi, z nichž jedny se zavíraly na druhé, aby bylo zabráněno jakémukoli naslouchání zvenčí. Vězeň měl povolenou pouze jednu návštěvu denně, aby měl jídlo a zajištěny ostatní potřeby. Stejně tak měl zakázáno i cokoli jiného požadovat nebo o čemkoli hovořit. Jeho potřeby měly být jen základní, protože se jednalo o sluhu.

Eustache Dauger sloužil jako komorník jiného hosta vězení, Nicolase Fouqueta, markýze z Belle-Île, bývalého správce financí. Toho Ludvík XIV. uvěznil na základě obvinění ze zpronevěry. V mnoha verzích příběhu se však spekulovalo o tom, že Dauger byl ve skutečnosti členem francouzské královské rodiny. To však není možné.

Navíc jsou zřejmě Daugerové dva.

Eustache Dauger de Cavoye, syn kapitána gardy kardinála Richelieu, se narodil v roce 1637. Později vstoupil do královské armády. Pak ale v opilecké rvačce zabil mladého chlapce, musel rezignovat a byl uvězněn. Zacházení ve věznici se mu však nelíbilo, a kvůli jeho stížnostem nesměl s nikým komunikovat. Pouze za přítomnosti kněze.

Zda je ale de Cavoye je tentýž Eustache Dauger jako muž se železnou maskou, nevíme. De Cavoye byl totiž držen ve vězení Saint-Lazare, zatímco muž se železnou maskou byl v Pignerolu. Neshodují se ani data jejich smrti.

Otázky o původu tajemného muže

Legenda má mnoho verzí, z nichž jedna hovoří i o tom, že muž se železnou maskou byl syn Anny Rakouské a kardinála Mazarina. To by z něj dělalo nemanželského nevlastního bratra krále Ludvíka XIV. A tedy i značně nepohodlného člověka. Na této myšlence staví i Alexandre Dumas, který však myšlenku dovedl do absurdnosti tím, že z vězně udělal královo jednovaječné dvojče.

Po Dumasovi nabídl druhou teorii Louis Gendron, francouzský vojenský historik, který se pokusil rozluštit kódované dopisy. V nich byl vězeň identifikován coby generál Vivien de Bulonde, jenž byl obviněn ze zbabělosti při obléhání města Cuneo v roce 1691. Nařídil ústup vojska a nedbal ani o munici a raněné muže. Za tento přečin byl uvězněn v Pignerolu, kde mu byla věnována zvláštní „péče“.

Další verze hovoří o spoluvězni Nicolase Fouqueta, hraběti Ercole Antonio Mattiolim, diplomatovi a ministrovi Ferdinanda Karla, vévody z Mantovy. Mattioli však nakonec sám plán zmařil tím, že vyzradil tajemství obchodu a rozzuřený Ludvík XIV. jej nechal uvěznit v Pinerolu. I zde však bylo prokázáno, že Mattioli zemřel v dubnu 1694 na Îles Sainte-Marguerite.

Stopy tedy vedou zase zpět k Eustachu Daugerovi.

Muž v železné masce byl tedy s největší pravděpodobností skutečně Eustache Dauger, ale stále není jasné, zda se jedná o jeho skutečné jméno, anebo pseudonym. Muž se železnou maskou zemřel 19. listopadu 1703 a následujícího dne byl pohřben pod jménem Marchioly. Veškerý jeho nábytek a oblečení byly údajně zničeny, stěny jeho cely oškrábány a obíleny a vše kovové, co muž vlastnil, bylo roztaveno. Nad skutečnou identitou muže se tedy stále vznášejí otazníky, i když se objevují stále nové teorie.

Zdroje:

www.ipl.org, www.ancient-origins.net, erenow.net