Muž bez tváře měl zakázanou veškerou komunikaci pod trestem smrti. Oficiálně to byl „pouhý sluha“, ale teorií o tom, o koho by se mohlo skutečně jednat, je mnoho. Nejvíce spekulací ukazuje na potomky francouzských králů. Pod maskou se také mohla skrývat žena, a to dcera krále Ludvíka XII. (1601-1643). Ukrývat ji mohl z důvodu potřeby mužského následníka trůnu. Příčinou jejího utrpení tak mohly být politické důvody.

Nejznámější a nejpravděpodobnější teorie se týká francouzského krále Ludvíka XIV. (1638-1715). Hypotézu dotáhl k dokonalosti spisovatel Alexandre Dumas ve svém díle Tři mušketýři ještě po deseti letech aneb vikomt de Bragelonne. Podle románu mohlo být vězněno královo identické dvojče, jehož existence by zpochybnila králův nárok na trůn. To král nemohl dopustit, proto ho nechal zavřít a vymazal jeho identitu nasazením „železné masky“. Této teorii nasvědčuje fakt, že narození dvojčat nebylo ve Francii příliš obvyklé, a tak se je občané snažili skrývat, tím spíše francouzští šlechtici. Proti této hypotéze se staví fakt, že porody uvnitř francouzské dynastie byli přísně střežené, takže by se daly dohledat záznamy o případném králově dvojčeti.

Další hypotéza hovoří o možném králově starším bratrovi, který byl nemanželským dítětem Anny Rakouské (1601-1666). Otcem měl být významný a velmi mocný francouzský politik, v té době Annin milenec. Bylo by tedy logické, kdyby se ho chtěl král zbavit.

Kromě teorií vztahujících se k následníkům trůnu kolují fámy, že mužem s maskou mohl být šlechtic Louis Oldendorffov. Byl členem řádu, který nemohl mít nového vůdce, dokud byl ten starý naživu. Po jeho smrti, měl král jmenovat do funkce svého muže, a tak musel pravý následník zmizet.

Další spekulace hovoří o tom, že se za maskou skrýval muž jménem Eustache Dauger. Ten měl pravděpodobně informace o zpronevěře peněz ze státní kasy v době působení kardinála Mazarina. Pod pohrůžkou smrti tak musel tajit svou identitu. Krádež velkého množství peněz, ještě k tomu z hlídané pokladnice, musela být navždy utajena.

Vězeň bez tváře a hlasu měl zemřít roku 1703. Na jeho hrobu je uvedeno jméno Marchiali, pravděpodobně ale není skutečné. Dozorci měli povinnost se po jeho smrti řádně postarat o všechny jeho věci a celu tak, jakoby tajemný vězeň nikdy neexistoval. Jeho pobyt v Bastile je těžko zpochybnitelný, co ale pravdivé určitě není, je jeho přezdívka. „Muž se železnou maskou“ nosil ve skutečnosti masku vyrobenou z černé látky. Můžeme se tak jen domnívat, kdo byl onen tajemný jedinec, kterého chtěl někdo velmi dobře skrýt.