Záhadný muž z Urfy: Socha se strašidelnýma očima měla reprodukovat hlasy mrtvých

Nataša Slánská | 10. 11. 2021
Archeologické naleziště Göbekli Tepe
Archeologické naleziště Göbekli Tepe
Archeologické naleziště Göbekli Tepe

Z mladší doby kamenné se nám dochovaly sošky baculatých Venuší, žádná z nich však nedosahuje velikosti muže z Urfy. Socha o výšce 190 cm, jejíž vznik se datuje do doby 9000 let př. n. l., je dosud nejstarší objevenou sochou v životní velikosti. Pozoruhodné jsou na ní oči z černého obsidiánu, z jejichž pohledu trochu mrazí.

Turečtí vědci jsou přesvědčeni, že kolébkou civilizace nebyla Mezopotámie, jak nás to učili ve škole, nýbrž oblast jihovýchodního Turecka. Archeologické naleziště Göbekli Tepe poblíž města Urfa svědčí o vyspělé kultuře, která se zde rozvíjela mezi lety 9500 a 8000 př. n. l. a vystavěla tu kamenný komplex podepřený precizně opracovanými vápencovými pilíři ve tvaru T. Pilíře jsou vysoké 3 až 6 metrů a některé z nich váží až 20 tun. Stavby vykazují geometrický plán a jejich zdi zdobí reliéfy zobrazující zvířata a různé abstraktní symboly.

Trility: Český vědec byl pověřen odhalit podstatu nejtajemnějších rituálů dějin
Magazín

Trility: Český vědec byl pověřen odhalit podstatu nejtajemnějších rituálů dějin

Více otázek než odpovědí

Německý archeolog Klaus Schmidt, který zde vedl výzkum od roku 1995 až do své smrti v roce 2014, Göbekli Tepe označil za "nejstarší chrám světa". Ani on však nedokázal odpovědět na otázky, které tajemné místo dodnes obklopují: jakým způsobem stavitelé přepravovali tak obrovské kameny a kam se později vytratili? Komplex byl podle vědců okolo roku 8000 př. n. l. uměle zasypán a opuštěn.

Pouhých 15 km od naleziště leží město Sanliurfa, dříve nazývané Urfa. Přímo zde byla objevena socha muže v životní velikosti, která musela být vytvořena výše popsanou neznámou civilizací. Socha vytesaná z vápence nenese mnoho propracovaných detailů, zcela jí například chybějí ústa. Ruce má složené v podbřišku, jako by měly držet nebo zakrývat genitálie. Archeologové soudí, že mohlo jít o symbol plodnosti, ačkoli se to nijak dokázat nedá; sochař byl třeba jen trochu prudérní.

Hlasy mrtvých?

Co je na muži z Urfy skutečně dominantní, jsou jeho temné, hluboko vsazené oči. Sošky s výraznýma očima a chybějícími ústy najdeme i v jiných starověkých kulturách. Svého času se jimi zabýval již zesnulý americký psycholog Julian Jaynes, který měl o jejich významu vlastní teorii. "Oční kontakt je u primátů nesmírně důležitý. Zvířata na nižším vývojovém stupni jím vyjadřují své hierarchické postavení, kdy submisivní jedinec pohled odvrací. Ale u lidí jde o sociální interakci velkého významu. Když matka mluví na své mimino, dítě se jí dívá do očí, nesleduje její rty. Tato reakce je automatická a univerzální," napsal Julian Jaynes.

Sochy bez úst podle jeho názoru představovaly zemřelé osoby nebo bohy, s nimiž nelze komunikovat lidskou řečí. Bohové a mrtví nám posílají svá sdělení jinou, neverbální cestou, přímo z "duše do duše", kterou symbolizují právě oči. Podle Jaynese měly sochy s výraznýma očima reprodukovat "hlasy mrtvých" předků či králů.

Vykopávky v Göbekli Tepe zatím odkryly jen zlomek rozsáhlého komplexu, který tak ještě může vydat mnohé další artefakty. Pro archeology jde o hotový ráj, kde každý nález přepisuje naši dosavadní představu o vývoji lidstva.

Zdroje: af.imagechanger.net, tepetelegrams.wordpress.com, cs.wikipedia.org

Tagy Göbekli Tepe Mezopotámie Şanlıurfa socha Turecko