Řeka Nil byla - a stále je - stejně jako jiné přírodní toky nebezpečná tím, že se v ní přirozeně vyskytují parazité. Konkrétně u veletoku to je mimo jiné parazitická ploštěnka druhu Schistosoma haematobium (česky krevnička). Mezihostitelem je vodní plž.

Proces v močovém měchýři

Pokud se tento červ dostane do styku s člověkem, znamená to vleklé zdravotní problémy. Proplazí se skrze kůži až do jater a následně do cíle – močového měchýře. Tam se začne pářit, načež samice snášejí vajíčka. Ta bývají v celém procesu nejhorší: Způsobují totiž akutní zánět, který vede až ke krvi v moči. Vajíčka pak jedinec vymočí a proces se může opakovat. Vajíčka si opět hledají mezihostitele, a když vyrostou, tak svou lidskou oběť. (Zdroj:www.nature.com)

Močová schistosomiáza

Krev v moči tak vedla převážně u nevzdělaných lidí k myšlence mužské menstruace. Dnes už je tato nemoc známá jako močová schistosomiáza. U mužů ji může provázet zvětšená prostata, časté močení či močové kameny. Jako první ji popsal v roce 1851 Theodor Bilharz, po němž byla nemoc pojmenována Bilharzia.

Podle různých zdrojů se o této infekci psalo už okolo roku 1950 př.n.l. Dokonce měla svůj vlastní hieroglyf, na kterém byl vyobrazený kapající penis. V těchto dobách, kdy byla léčba v nedohlednu, bylo naprosto běžné, když dospívající chlapci prošli fází nazvanou „mužská menarché“ což označovalo močení krve. Nakazit se mohli při koupání či při práci na vlhkých místech, jako byla například rýžová pole. Parazit se totiž nacházel nejen ve vodách Nilu, ale mohl být prakticky v jakékoliv sladké vodě. (Zdroj: face2faceafrica.com)

Dříve „běžná nemoc“

V minulosti se tedy příliš nedbalo na léčení této na první pohled děsivé nemoci. Spíše se doporučovalo nošení penilních návleků z lnu. Bez intenzivní léčby se ale míra infekce nesnížila.

O to horší je fakt, že pokud se vzniklá infekce neléčí, může to vést až k anémii a rakovině močového měchýře.

Na počátku 20. století byl tento druh, ač jinak vzácný, nejčastější právě v Egyptě. Důvodem je stav, kdy se vajíčka nevyplaví společně s močí či výkaly, ale dostanou se zpátky do orgánů, které poškozují.

Egyptští muži menstruovali

V roce 2017 se do boje proti schistosomóze zapojila i BBC. Zjistilo se, že parazité mají silného přirozeného nepřítele. Je jím kreveta, která požírá mezihostitele. Vědci zároveň zjistili, že stavba přehrad v Egyptě znemožnila těmto přirozeným predátorům přístup do zasaženého ekosystému. Zjistilo se, že tam, kde nebyly vytvořené hráze a nebránily tak přirozenému výskytu krevet, bylo v návaznosti i méně nemocných „mužskou menstruací“. Pokud by se tak krevety vrátily do vody, kde se parazité ve větší míře nacházejí, mohla by to být naděje na jejich postupné vyhynutí. (Zdroj:www.thevintagenews.com)