V případě, že se manželům nedařilo počít potomka, bylo nejdřív nutné zjistit, kdo z páru má problém. Většinou byla vina připisovaná ženě. Už ve 13. století však lékařské spisy uznávaly, že se s poruchou reprodukce mohou potýkat i muži. Mohla za ni například nedostatečná touha, neschopnost erekce nebo „studená a suchá” varlata, jež způsobovala nekvalitní sperma. 

V prvním kroku se proto páry musely podrobit testu. V gynekologickém pojednání z 12. století nazvané Trotula od anonymního autora bylo doporučováno, aby každý z jedinců vykonal malou potřebu do nočníku s otrubami. Obsah se měl nechat odstát devět až deset dní. Pokud se v jedné z nádob objevili červi, znamenalo to, že jde o moč neplodného člověka.

Mužská potence

V případě, že žena svého manžela pomlouvala, že pozbyl mužské síly a žádala rozvod, bylo nutné, aby problém s neplodností vyhodnotila odborná komise, která se skládala ze soudců, léčitelů a často jen nečinných nezávislých pozorovatelů.

Nejdřív byl zkontrolovaný vzhled pohlavního údu. Pokud nebyly zjištěné žádné vady, pár byl poslán na lůžko, jež stálo přímo v soudní síni. Zde měl muž za úkol během dvou hodin prokázat, že je schopný milostného aktu. Celou tu dobu byli manželé bedlivě sledováni, zda dodržují pravidla církevního zákoníku, který přesně stanovoval, jak má vzájemné sblížení vypadat.

Zakázán byl autoerotismus a experimentování s polohami. Jediná povolená byla tzv. misionářská. Za hřích bylo považováno také laskání partnera a obscénní polibky. V případě, že by se během procesu ukázalo, že se manželům konání líbí, bylo jim nařízené tři roky pokání. 

Chlípný středověk

Prokazování mužnosti tedy nebylo nic jednoduchého. Tato vyšetření se však během 15. až 16. století stala velmi populární. Dokonce se na rozvodová řízení prodávaly lístky veřejnosti, která je pokládala za skvělou zábavu. 

Zdroj: Youtube

Záznamy o podobných aktivitách jsou tak důkazem, že naši středověcí předci projevovali k erotickým hrám a tradicím nečekanou toleranci. Zároveň dnešním historikům ukazují, že již tehdejší akademici řešili problémy s neplodností a hledali na ni lék. Mezi nejpopulárnější patřil například vývar z máty a vína nebo sušená vepří varlata.

Zdroje: www.pictolic.com, www.bigpicture.ru, www.news-archive.exeter.ac.uk