S Myrmidony se setkáváme i dnes

Myrmidoni jsou v popkultuře ztělesněním obávaných válečníků, postavami v mnohých počítačových hrách, komiksech či filmech. Takovým zdžezovaným Mirmidonem je komiksový hrdina Ant-man, který má ale k poslušnosti daleko. Důvodem, proč jsou Myrmidoni spojováni s bojovníky, ale také mravenci či neobyčejnou poslušností, je jejich původ v řecké mytologii. Existují ovšem domněnky o spojení Myrmidonů s dějinami Řecka, takže ani jejich faktická existence není vyloučená. Nalezli jsme Tróju, ale zda byl i Achilles skutečný, to opravdu nevíme. Stejně tak je to s Myrmidony, kteří Achilla následovali.

Myrmidoni připomínali mravence v mnohém

Ve starořečtině Μυρμιδόνες značí muže-mravence. Proč byli válečníci připodobňováni mravencům, má mnohá vysvětlení. Některé zdroje uvádějí, že šlo o jednotky bojovníků, kteří válčili jako jeden muž, bezvýhradně následovali rozkazy a šli nebojácně za svým. Bez emocí a vlastních tužeb, oddáni myšlence a vůdci vrhali se boje, podobně jako mravenčí společenství bránící královnu a vybudovanou komunitu.
Další podobností s mravenci měla být jejich zbroj. Myrmidoni byli oděni do černé, případně hnědé lesklé zbroje, která měla připomínat mravenčí tělo. Ve velkém množství a všichni oděni do uniformy byli Myrmidoni mravencům ještě vizuálně blíž. Národ či bojovníci měli mít ale také mravenčí původ.

Božský původ Myrmidonů

Myrmidoni jsou nejčastěji zmiňováni v bájích jako válečníci, kteří následovali svého vůdce Achilla v trójských válkách. Patřili k nejobávanějším a pověst o jejich neobyčejné disciplíně je proslavila stejně tak jako jejich černá zbroj. Mezi řeckými válečníky patřili ke špičce a každý, kdo v Řecku něco znamenal, měl jistojistě božský původ. I o Myrmidonech kolují různé zvěsti a obě mají co do činění se samotným Diem. I to se podepsalo na báji o jejich neporazitelnosti.
V báji o Myrmidonovi se dozvídáme, že jeho otcem byl Zeus a matkou Eurymedusa, kterou vůdce Olympu svedl v podobě mravence. Těžko soudit zda Eurymedusa trpěla formou insectofilie, ale z jejich spojení vzešel právě Myrmidon čil mravenčí muž, respektive mravenčí syn. Jeho potomky byli Myrmidoni, čili lidé, ale potomci mravence.

Původ Myrmidonů zmíněný v díle Proměny, jež napsal Ovidius, je však zcela odlišný. V této verzi počátku mravenčích mužů Zeus svedl Aigínu, dceru boha řeky, a pojmenoval po ní ostrov. Diova manželka Héra však ze vzteku na ostrovany poslala mor, který zahubil všechny. Krom krále Aiaka a jeho syny Pélea a Telamóna. Králi nezbylo než se modlit k Diovi a ten mu ve spánku ukázal přeměnu mravenců lezoucích po kmeni stromu na lidi. Když pak krále po probuzení navštívila skupina oddaných, houževnatých a pracovitých mužů, kteří tvrdili, že právě král Aiakos je jejich panovníkem, král ani na vteřinu o jejich mravenčím původu nepochyboval. Příběh pokračuje vyhnáním králových synů v doprovodu věrných Myrmidonů, kterým jeden ze synů Péleus vládl v Thesálii. Právě tam se Péleus oženil s nymfou Thetis a z jejich spojení přišel na svět jejich syn Achilles. Slavný, téměř nesmrtelný Achilles je pak v dospělosti lídrem Myrmidonů při dobývání 12 měst i v Tróji.

Existovali skutečně Myrmidoni?

Je vůbec možné, aby něco z toho byla pravda? Ostrov Aigína skutečně existuje, a dokonce je možné, že po velkém úpadku na konci doby bronzové zůstal zcela vylidněný. Ostrov se ale později dostal pod nadvládu Mykén. Znovu osídlenému ostrovu a novému přístavnímu městu prý skutečně vládl Aiakos, který si vůbec nevedl špatně. Aigínský přístav se stal součástí velmi výnosné obchodní trasy, jež končila dokonce snad ve Španělsku. Také vojáci Aigíny byli oděni do černé zbroje, a tak se zdá, že přece jen je "na každém šprochu pravdy trochu".

Krátce, ale jasně opsala historii Myrmidonů Sheila Hoffmanová ve videu Ancient History.

Zdroj: Youtube

Zdroje: https://en.wikipedia.org, https://www.greeklegendsandmyths.com, https://www.ancient-origins.net