Musí být vůbec literatura historicky přesná? Určitě ne. Přesto by však nemusela převracet, co bylo v každé době pevně dáno.

Největší mýty o středověku, které do nás zasela literatura

Součástí zábavy při vyprávění příběhů je vymýšlení nových cest a nápadů, kombinace prvků různých kultur a časových období, a dokonce i začlenění historických mýtů a omylů.

Pokud však čtete hodně knih nebo sledujete hodně filmů s pseudostředověkým prostředím, můžete si odnést mylný dojem, že víte, jak život ve středověku skutečně vypadal. A ne vše, co si přečete, musí nutně znamenat, že tomu tak i bylo.

Pokud i vy patříte mezi ty, jež si myslí, že ženy ve středověku byly jen obdobou otrokyň, jež bez práv a vlastního názoru patřily svým manželům, pak vás vyvedeme z omylu.

Středověké ženy totiž měly právo dědit, kupovat i prodávat majetek, podnikat a měly mnoho zákonných práv.

Literatura je sice často vykresluje jako osoby, které nebyly rovnocenné mužům, pravda je však zcela jinde. Středověká žena se dokonce mohla věnovat řemeslu zesnulého manžela. Mohla být krejčím, zbrojířem i úspěšnou obchodnicí. Některé z nich dokonce řídily mezinárodní obchodní podniky s působivým kapitálem. A tímto mýtem to bohužel nekončí…

Mnohá fakta vás šokují

Většina rytířů byli údajně mladí muži s vysokou hladinou testosteronu, kteří, když zrovna nebojovali ve válce, rozhodně pustošili místní obyvatelstvo. Místní páni je využívali k bojům o půdu, což mělo za následek vyvražďování celých vesnic. Pravda je taková, že hodně rytířů sloužilo jako důstojníci. A většina skutečných bitev zahrnovala spíše obléhání nežli vraždění.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Mýty vznikaly také u "hostinců". Měly to být jakési veřejné domy s velkými společenskými sály dole a pokoji nahoře pod střechou. Tam se lidé oddávali všemožným potěšením. Realita hostinců ale skutečně spočívala ve významu jejich názvu. Lidé tam chodili na pivo, pro vyslechnutí místních drbů, aby se pak zmoženi alkoholem vyspali "dorůžova" na rozvrzané matraci.

Pravdou není ani to, že by středověk byl jen o násilí, represi a teroru. V těchto letech také vznikaly umělecké zázraky, rodily se univerzity, objevovaly se přírodní vědy a vznikala literatura, která dodnes dojímá duši.

Znásilnění bylo ve středověké Anglii 14. století trestným činem. Výjimku tvořili manželé. Pravidelný sex byl považován za záruku zdraví každé ženy. A nezapomínalo se ani na ženský orgasmus. Ten byl důležitý hlavně proto, že se věřilo, že bez něj žena nemůže otěhotnět.

Zdroje:

www.writingforums.org

gizmodo.com

springhole.net