"Jen jsem plnil rozkazy". Tento výrok v soudní síni Justičního paláce v Norimberku neprošel. Soudci chtěli vidět přímo do hlav obžalovaných nacistů, a tak si zavolali na pomoc psychology a psychiatry. Celá vědecká komunita chtěla pochopit, co člověka vede k takovým hrozným činům, které se během války udály. Nacistické válečné zločiny totiž zpochybňovaly samotnou podstatu člověka a rozdíl mezi dobrem a zlem.

Nadaný psychiatr Dr. Douglas Kelley a prominentní psycholog Dr. Gustave Gilbert provedli testy prostřednictvím řady sezení s každým obžalovaným. Dr. Kelley, sám uznávaný génius, přistoupil k testům s intelektuální zvědavostí. Gilbert, který byl židovského původu, se netajil svou nechutí k některým mužům, se kterými mluvil. Zejména Julius Streicher na něj zanechal zatracující dojem. Muž byl hluboce antisemitský, jeden z hlasitých a nestydatých obhájců genocidy.

Oba lékaři jako celek dospěli k relativně podobným závěrům o jednadvaceti osobnostech, přičemž si všimli, že muži byli (většinou) rozumní, i když náchylní k hlubokým chybám v charakteru.

Dr. Kelly: „Silné, dominantní, agresivní, egocentrické osobnosti. Jejich nedostatek svědomí není neobvyklý. Lze je najít kdekoli v zemi, za velkými stoly, které rozhodují o osudu národů.“

Dr. Gilbert: „Nemilosrdně agresivní, emoční necitlivost, která se vyznačuje předností chtít se zalíbit. Narcističtí sociopati."

První byl Rorschachův test. Toto je karta č. 2, která byla nacistickým vůdcům předložena. Byli požádáni, aby upřesnili co viděli.

Hans Frank – guvernér Polska: "To jsou moji milí medvědi. Drží láhev. Uprostřed je krásná primabalerína tančící v bílých šatech s červeným světlem zářícím zespodu." (Trest smrti 16. října 1946)

Rudolf Hess – Hitlerův zástupce a vůdce NSDAP: "Dva muži mluví o trestném činu. Mají na mysli krev". (Zemřel 17. srpna 1987 ve vězení ve Spandau)

Hermann Wilhelm Göring – říšský maršál a velitel letectva: [směje se] "Jsou to dvě tančící postavy, velmi jasné, ukazují ramena a tvář, tleskající rukama. [odřízne spodní část rukou] Horní červená je hlava a klobouk, obličej je částečně bílý." (Trest smrti)

Lékaři zjistili, že i když muži sdíleli společné chyby v charakterech, všichni se od sebe velmi lišili. Poté, co otestovali osobnosti, u každého z 21 nacistických vůdců provedli testy inteligence. IQ testy jsou v případech trestu smrti zcela běžné. Obvykle se však používají ke zjištění, zda má obviněný mentální retardaci (aby nedošlo k popravě omylem). Všichni, kteří byli testováni, prokázali nadprůměrné IQ. Řada z nich měla velmi vysoké skóre. Průměr všech 21 nacistických vůdců byl 128, což je o 28 bodů vyšší než má průměrný člověk (průměrné IQ = 100).

Tito tři obsadili první příčky:

Hermann Göring byl Hitlerův druhý nejvyšší velitel. Byl to vysoce charismatický muž, který měl velký vliv na své okolí. Dokonce i ve vězení začal ovlivňovat vězně a stráže až do té míry, že jeho celu přesunuli dále od ostatních. Zabil se dvě hodiny před tím než měl být oběšen. Polkl kyanidovou pilulku a dodnes se spekuluje o tom, kdo mu ji obstaral. S nejvyšší pravděpodobností se sází na strážného, kterého Göring okouzlil. Jeho IQ bylo 138.

Arthur Seyss-Inquart sloužil jako kancléř Nizozemska pro nacistickou stranu. Stál v čele deportací a vražd desítek tisíc Židů. Nevyhnutelné skutečnosti jeho jednání vedly k jeho odsouzení za zločiny proti lidskosti. Byl popraven v roce 1946. Jeho IQ dosahovalo 141.

Hjalmar Schacht zaznamenal nejvyšší skóre ze všech testovaných - dosáhl IQ 143. Byl ministrem hospodářství a klíčovým hráčem v masivní expanzi německé ekonomiky. Byl jednou z postav, která dopomohla Hitlerovi k moci. Nesouhlasil však s jeho politikou a kritizoval nacistický režim. To a jeho vazby na lidi, kteří plánovali atentát na Hitlera, vedly k jeho zatčení a deportaci do koncentračního tábora, kde roky trpěl. V Norimberském procesu byl mezi třemi obžalovanými, které soud osvobodil.

Úplné skóre:

Hjalmar Schacht, 143

Arthur Seyss-Inquart, 141

Karl Dönitz, 138

Hermann Göring, 138

Franz von Papen, 134

Erich Raeder, 134

Hans Frank, 130

Hans Fritzsche, 130

Baldur von Schirach, 130

Wilhelm Keitel, 129

Joachim von Ribbentrop, 129

Albert Speer, 128

Alfred Jodl, 127

Alfred Rosenberg, 127

Konstantin von Neurath, 125

Wilhelm Frick, 124

Walther Funk, 124

Rudolf Hess, 120

Fritz Sauckel, 118

Ernst Kaltenbrunner, 113

Julius Streicher, 106