Podívejme se, jaké bylo dospívání ve starověkém Řecku, Římě, ale i jinde, a to z pohledu vzdělání a školy, sňatků, jaké byly s příchodem dospělosti rituály a jak to bylo třeba s armádou.

Ne všem se dostalo vzdělání

Obecně platí, že v celém starověkém světě se děti a dospívající vzdělávali, možná ve vyšší míře než jejich vrstevníci ve středověku.

Například egyptské děti se mohly formálně vzdělávat jen tehdy, pokud byly z bohatých rodin. V porovnání s tím ve starověkém Řecku bylo vzdělání v prvních letech běžnější, ale střední vzdělání bylo opět jen pro ty dobře situované. Kdo na to měl, jako puberťák se mohl vzdělávat v rétorice, vědě a filozofii. Neexistují však žádné jasné důkazy o tom, že by ve starověkém Řecku existovaly školy před 5. stoletím př. n. l. Spíše se vzdělávalo prostřednictvím soukromých učitelů. Ovšem školní vzdělání bylo dostupné ve starém Řecku jen chlapcům, zatímco dívky se učily hospodyňským dovednostem u svých matek. Snad jediným dokladem dívčího vzdělání v Řecku byla básnířka Sapfó, jejíž jméno je spojeno se školou pro mladé ženy na ostrově Lesbos.

Jen málo lidí si mohlo dovolit posílat své chlapce do škol.

V Athénách se mladí začali vzdělávat kolem sedmého roku života, přičemž většina učitelů pocházela překvapivě z řad otroků. Povinné bylo čtení a psaní, tělesná výchova a hra na hudební nástroj, většinou na lyru neboli kitharu, předchůdkyni dnešní kytary.

Když chlapci z bohatých rodin dosáhli věku 16 let, byli posíláni na takzvané terciární vzdělávání, kde se učili především rétorice a filozofii. Rétorika byla důležitou součástí řeckého vzdělávacího systému, protože chlapci potřebovali vzdělání, aby mohli mluvit na politických shromážděních, soudech nebo neformálních pitkách.

Toto video o životě teenagerů ve starověkém Římě má 11 milionů zhlédnutí:

Zdroj: Youtube

Fyzická způsobilost jako součást výchovy

Ve starém Řecku a Římě byla velmi důležitá fyzická zdatnost, která byla považována za součást výchovy. Gymnastika byla v řecké společnosti běžnou součástí výchovy chlapců, protože disciplíny jako běh, skoky, plavání, házení, zápas a vzpírání připravovaly řecké občany na válku. S rozvojem římské říše tyto požadavky ještě nabraly na důležitosti.

Takže zatímco dívky čekaly domluvené svatby, chlapci byli povinni zúčastnit se vojenské služby. Sloužit ale v římské armádě byla pro mladíky čest a vstoupit do armády mohl každý obyvatel říše kromě nejnižší společenské vrstvy. Mladé vojáky tak čekal dobrý plat, podívali se po světě, a nakonec mohli sloužit v poměrně luxusních vojenských základnách. Podle potřeby byla v jistých obdobích vojenská služba i povinná.

Tresty

Stejně tak je pravda, že ani starověcí teenageři nebyli nevinní, ale jejich intriky sahaly mnohem dále. Například opět v Egyptě se mladí snažili ovlivnit výsledky zápasnických turnajů, kde dle dobových záznamů byly úplatky na denním pořádku. Tresty byly běžnou součástí školního vzdělávání, stejně jako se jim nevyhnuli ani ti, kdo sloužili v armádě.

Starověcí teenageři zlobili stejně, jako dnešní – běžné byly i občasné pitky, skvělá společnost, trocha sportu nebo stání na mokrém betonu pro zasmání. Například podle archeologického nálezu z roku 2015 v římské pevnosti ve Vindolandě si antická mládež nedokázala pomoci od toho, aby si trochu zařádila. Archeologové našli poblíž pevnosti dlaždici se zřetelným otiskem nohy, když se dobový teenager prostě postavil do betonu…

Rituály a dohodnuté sňatky

S dospíváním šly ruku v ruce nejrůznější rituály nebo zkoušky, které měly dospívajícího uvést do dospělosti. Některé z nich se dokonce dochovaly až do dnešních dnů. Tak tomu bylo v Evropě, ale dle záznamů i třeba mezi indiány.

Například indiánská kultura je plná zvláštních rituálů a obřadů, které se často liší kmen od kmene. Dívky, které dostaly první menstruaci, byly například hned izolovány od tábora a musely se účastnit čtyřdenního obřadu, kde ji ostatní ženy učily, jak vařit, starat se o rodinu a čelit životním problémům.

Velmi často byli starověcí teenageři nuceni ke sňatku, což v mnoha kulturách přetrvává dodnes. Ve starověku byly domluvené sňatky běžnější, ve starověké Mezopotámii byl navíc sňatek důležitější než milostné pletky. Mladé dospívající ženy byly na svatebních dražbách prodávány mužským Babylóňanům. Kdo zaplatil více, ženu dostal. Pokud by se žena chtěla proti domluveným zásnubám vzbouřit, čelila by řadě trestů a pobídek, které byly vepsány do jejich svatebních smluv.

Ještě horší než nucené svatby byly však rituály a lidské oběti. Darování lidské krve existovalo v různých podobách na celém světě již od pravěku. Mnoho vykopávek po celém světě ukázalo, že mnoho mladých obětí bylo pohřbeno zaživa.

Takže vyberte si: Špatně se vdát proti své vůli, anebo skončit jako oběť pohřbená zaživa?

Zdroje:

www.grunge.com, arkeonews.net, www.wondriumdaily.com