Bylo jich tolik, že obloha nad jejich hlavami potemněla. „Co se to děje?” zvolal vyděšeně Hutton a utíkal s kolegou k autu. Když se ohlédli, spatřili, jak na areál dopadají bomby. „Počkej chvíli, jen to cvaknu,” vydechl Brandt. Stál před vstupní branou a rychle fotil. Muži poté nasedli do vozidla a ujížděli před neuvěřitelnou událostí směrem do centra města. 

Do redakce téměř vběhli. Panoval zde obvyklý ruch. „Vy jste to neslyšeli? Totální katastrofa,” reportér si utřel pot a poslal fotografa vyvolat snímky. Mezitím začal vyprávět, co na loděnici zažili. Jeho kolegové na něj nevěřícně zírali. „Asi by sis měl dát volno, jsi přepracovaný. Nebo čti méně dramatické knížky,” smál se editor. „Počkejte, Joachim to nafotil,” ukázal na kamaráda. Ten právě vycházel z černé komory. „Nic jsem nezachytil. Obrázky vypadají úplně normálně.”

Nálety na Hamburg

Hutton rychle zavolal do loděnice. „Ne, žádná letadla, ani bombardování,” řekl vedoucí. „Jakmile jste odešli, vrátili jsme se k naší běžné práci.” Novináři byli zmatení. Vůbec nechápali, co se stalo a čeho vlastně byli svědky. Dozvěděli se to až o jedenáct let později.

Zdroj: Youtube

Bylo slunečné pondělí 25. července 1943. Bernard Hutton, teď už hrdý Londýňan, kam se před lety přestěhoval, si rozložil noviny. Ihned si všiml děsivé fotografie, která ukazovala zničený přístav. „Bombový útok na Hamburg,” hlásat titulek. „V nočních hodinách se město ocitlo pod palbou britských a amerických bombardérů. Jejich cílem byly průmyslové kapacity a přístav.”

Bývalý reportér nevěřil svým očím. Snímky v novinách ukazovaly přesně ta místa, která po rozhovoru v roce 1932 sledoval s kolegou Brandtem. Byl přesvědčený, že se nějakým záhadným způsobem dostali do jiné časové dimenze a nečekaně se stali svědky události, jež se zapsala do historie jako „Operace Gomora“.

Operace Gomora

Letecká bitva o Hamburg trvala deset dní. Jejím hlavním úkolem bylo narušit morálku civilního obyvatelstva. Dohromady bylo na nejvýznamnější průmyslové centrum v celém Německu svrženo přes 8 000 tun bomb. Jejich síla byla tak masivní, že rozpoutala ohnivou bouři.

Zdroj: Youtube

Popelem lehlo 20 čtverečních kilometrů, zabito bylo okolo 40 000 lidí. Bez střechy nad hlavou zůstalo 750 000 obyvatel. Někteří historici tuto akci považují za válečný zločin. Příběh o novinářích a cestovatelích v časech v jednom, byl vydán v roce 2004 v publikaci Rona Edwardse Malá obří kniha děsivého vzrušení a nevýslovného mrazení.

Zdroje: www.cs.wikipedia.org, www.messagetoeagle.com, www.anomalien.com