Pásmo Gazy je dlouhé 45 km a široké 5 až 7 km. Lemuje pobřeží Středozemního moře mezi Izraelem a Egyptem. Žije zde přibližně 1,4 milionu Palestinců. Je tak jedním z nejhustěji zalidněných území ve světě.

Jeho historii nejlépe popisuje Starý zákon hebrejské Bible. Podle něj patřila vesnice a osady Gaza k zemi Kanaán, které Bůh daroval Abrahamovi a jeho potomstvu. Právě zde začínají počátky konfliktu. Navíc, strategická poloha této oblasti vedla k tomu, že se pás stával základnou různých armád. Egypťané, Babyloňané, Římané, ale také Křesťané, Židé a Muslimové. Všichni zde bojovali ve jménu Boha, Alláha, Jahveho, ale také bohyně Anat.

Bohyně Anat v pásmu Gazy

Nidal Abu Eid pracoval na svém poli. Již několik hodin oral, když radlice na něco narazila. Farmář se podíval na okraj brázdy a zvedl podivný kámen. Trochu ho očistil a dal do kapsy. Když se vrátil domů, ponořil ho do vody a důkladně omyl. Před jeho očima se objevila nádherná ženská tvář.

Zdroj: Youtube

Tušil, že v rukou drží něco cenného. Proto artefakt zanesl na místní úřady, které kontaktovaly archeology. Ti ho následně identifikovali jako část sochy zobrazující kanaánskou bohyni války a lovu Anat.

Hlava je vytesaná z vápence. Je 22 cm vysoká a pyšní se propracovanými rysy. Temeno ji zdobí hadí korunka. Pravděpodobně pochází z období okolo roku 2500 př. n. l. Profesor archeologie Aren Meir z univerzity Bar-Ilan ale poznamenal, že datování je sporné. Nikdy předtím podobnou památku neviděl.

Hlava bohyně

Anat byla spojována s válkou, lovem a smrtí. Často je uváděna též jako bohyně lásky. Tato funkce ale z dobových pramenů nevyplývá. Byla převzata z egyptského náboženství. Uctívali ji ale také v Mezopotámii a na Kypru. Kananejci, žijící před 4000 lety na území dnešního Izraele, Palestiny, Libanonu, Jordánska a Sýrie, ji považovali za jednu z nejdůležitějších bohyň a symbol odporu proti Židům.

Právě proto jsou vědci, místní tisk, ale především palestinští politici z nálezu nadšeni. „Takové objevy dokazují, že Palestina má historii a kulturu sahající hluboko do minulosti. Nikdo ji nemůže popřít ani zfalšovat,” řekl ředitel Ministerstva turismu a památek v Gaze Jamal Abu Rida.

Zdroj:

www.ndtv.com, www.historynet.com, www.en.wikipedia.org