Poklad se skládal z ohromujících 2 516 nebo 2 518 zlatých mincí o celkové hmotnosti 18,5 kilogramu. Na mincích, které pocházejí již z roku 63 n. l. z doby Neronovy vlády, bylo vyobrazeno 40 římských císařů a jejich příbuzných a nabízejí tak pohled do historického kontextu římské říše. Co však skutečně zaujalo svět, byl historický význam a tajemství, které se skrývalo za zakopáním tohoto vzácného pokladu.

Na video we podívejte zde, od 2 minuty a 42 sekundy:

Zdroj: Youtube

Složitá cesta k objevení pokladu

Historické důkazy naznačují, že trevírský zlatý poklad byl původně ukrytý kolem roku 167 n. l., pravděpodobně v době antonínského moru. Později byl opět zakopaný v neklidném období, kdy Augusta Treverorum čelila útokům během občanské války Clodia Albina. Mince zůstaly po staletí ukryté, aniž by byly narušené, až do onoho osudného dne v roce 1993, kdy osud přivedl ke starověkému pokladu vykopávky.

Oficiální pokladnice nebo rodinná sbírka?

Zajímavé je, že objev trevírského zlatého pokladu nebyl pouhým štěstím. Po prvním náhodném nálezu se amatérský archeolog Erich Eixner, vybavený detektorem kovů, vydal v noci na místo vykopávek a narazil na větší část bronzového kotle, v němž se nacházela značná část mincí. Svůj nález neprodleně ohlásil úřadům, což vedlo k vyzvednutí celého pokladu.

Když badatelé pronikli hlouběji do záhady trevírského zlatého pokladu, objevili důkazy, které naznačují, že se pravděpodobně jednalo o oficiální pokladnici, nikoli o osobní sbírku. Pečlivá správa a rozšiřování pokladu v průběhu času naznačily jeho význam, který se rovná ročnímu platu přibližně 130 římských vojáků. Navíc přítomnost mincí s vyobrazením 27 císařů, císařoven a členů císařské rodiny, z nichž některé byly unikátní, zvýšila jeho historický význam.

Poklad chloubou města

Dnes se návštěvníci mohou s touto úctu vzbuzující sbírkou seznámit v Rheinisches Landesmuseum Trier, kde je poklad vystavený. Zemské muzeum, které se pyšní jednou z nejrozsáhlejších archeologických sbírek v Německu, nabízí pohled na vývoj měnového systému a vystavuje nejen trevírský zlatý poklad, ale také působivou řadu 12 000 mincí z různých historických období.

Náhodný objev bagru v Trevíru tedy vedl k odkrytí velkolepého trevírského zlatého pokladu, největšího dochovaného římského zlatého pokladu v historii. Jeho historický význam, záhadné pohřbení a pozoruhodná sbírka mincí z něj činí poklad nesmírné hodnoty, který nabízí jedinečné okno do starověkého římského světa.

Zdroje: en.wikipedia.org/wiki/Trier_Gold_Hoard, visitworldheritage.com,   www.thearchaeologist.org