Život námořníků

Život námořníků skutečně nebyl procházkou růžovou zahradou, jak se mnozí lidé domnívají. Prvním problémem bylo jistě to, co měli dovolené vzít si s sebou. 

Námořníci si totiž mohli vzít jen to, co se jim vešlo na záda. Většinou to byla jedna sada čistého oblečení. To by nebylo nic proti přírodě, pokud by cesta netrvala 6 měsíců. 

Nutno podotknout, že námořníci své prádlo po tuto dobu téměř nikdy neprali. Jednak neměli kde a zadruhé věřili, že špína je lépe ochrání před nepřízní počasí. 

Druhým problém pak byla přeplněnost lodí. Vyhlídka na zaměstnání námořníka tedy ani náhodou nepřipomínala snovou cestu po moři s vidinou odpočinku a dostatku komfortu. Ba naopak. Námořníci se často tísnili v přeplněných kajutách, kde doslova nebylo k hnutí. 

Dokonce byly někdy tak malé, že někteří z nich neměli kde spát. S přeplněností lodí pak souvisel problém číslo 3. Tím byla mizerná hygiena a nemožnost správného uskladnění potravy. 

Podpalubí bylo plné krys a zcela postrádalo přítomnost čerstvého vzduchu.

Nejedli ryby

Nejen, že se námořníci téměř nemyli, neměli ani kde skladovat potravu. Často tak doslova trpěli hlady. 

Pro více informací se podívejte na toto video: 

Zdroj: Youtube

Asi vás teď napadla otázka, proč v takovém případě nelovili ryby? Odpověď na tuto hádanku ví pouhé 1% z nás. 99 % lidí ji skutečně neuhádne. Budete lepší? 

Ačkoliv byla moře skutečně plná ryb, námořníci je v minulosti nelovili. Stravovací možnosti každého námořníka tak byly velice omezené. 

Jídlo nebylo kde uchovávat a bylo potřeba, aby bylo samo o sobě trvanlivé. Námořníci tak často díky špatné stravě trpěli nemocemi, absencí zubů nebo dokonce podvýživou. 

Proč tedy nejedli ryby, když byli na moři? Tušíte, jaká bude správná odpověď? 

Pokud by totiž námořníci jedli, jak jim každé moře umožňovalo, zcela jistě by na tom byli lépe. Měli by více vitaminů a vyřešili by problém podvýživy. Přesto tomu tak nebylo. 

Odpovědí je neznalost. Námořníci v minulosti věděli o rybách jen málo. Tak, ačkoliv se jim do sítí chytalo velké množství ryb, téměř všechny pouštěli zpět do moře. Domnívali se totiž, že jsou jedovaté. 

Námořníci používali test, jak zjistit, kterou rybu mohou a kterou nikoli. Přikládali na ryby stříbrnou minci. Pokud změnila barvu, brali to jako známku, že ryba je toxická a je potřeba se jí zbavit. Takovou rybu pak nikdy nepozřeli.

Neznalost tak mnohé námořníky doslova připravila o život. 

Zdroje: www.quora.com, history.arts.narkive.com, afrinik.com