O tom, že dávné kultury disponovaly schopnostmi a technologiemi, nad nimiž nám rozum zůstává stát i dnes, víme. Nyní si k nim můžeme přiřadit i nanotechnologie, díky záhadným objektům, které byly nalezeny archeology u řek Kožim, Narada a Balbanyu. Zde byly prováděny na počátku 90. let geologické výzkumy těžby zlata, při nichž byly podivné mikroobjekty nalezeny. Délka nejmenšího z nich je pouhá 1/1000 centimetru.

V pohoří Ural se často objevují různé záhady, počínaje incidentem v Djatlovském průsmyku, kde byla za záhadných okolností nalezena mrtvá skupina vycvičených ruských turistů. Oblast je nechvalně proslulá šamanismem, Yeti a četnými pozorováními UFO.

Předměty OOPArt

Kousky byly nalezené zasazené do 100 000 let staré horniny. Nanodílky vypadají jako kovové cívky, spirály a hřídele. Zařadily se tak do seznamu neidentifikovaných součástí objevených během geologických misí v pohoří Ural, tedy mezi předměty "Out of place Artifacts (OOPArt)“. Takto klasifikované předměty mohou dle badatelů dokonce odhalit, že lidstvo mělo jiný stupeň civilizace nebo vyspělosti. A existují i názory, že za existencí OOPArts stojí mimozemské inteligentní bytosti.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Nanostruktury „pod mikroskopem“

Ruská akademie věd poté provedla několik testů záhadných nanoobjektů. Zjistila, že největší kusy jsou vyrobeny z čisté mědi, menší pak z wolframu a molybdenu. Tyto kovy se díky schopnosti odolávat vysokým teplotám používají v kosmických lodích a raketách. Zvláštní objekty byly poslány k další analýze do Helsinek, Petrohradu a Moskvy, kde se jen potvrdilo, že kovy nevznikly v přírodě samy od sebe, ale byly vyrobeny. A spolu s tím se objevil prostor pro četné (i konspirační) teorie. Například padlo tvrzení, jestli mohly tyto nanostruktury patřit k součástem raket z kosmodromu v Plesecku, jenže se ukázalo, že byly nalezeny v příliš velké hloubce. Po jejich původu se tedy stále pátrá.

Nyní se zastánci teorie o dávných astronautech domnívají, že místo na Urale, odkud byly podivné nanostruktury objeveny, je důkazem přítomnosti mimozemšťanů před stovkami tisíc let.

Zdroje: mysteriesrunsolved.com, www.reddit.com