I když Napoleon zemřel pravděpodobně na rakovinu žaludku, jeho ostatky jsou uloženy v Paříži. Tedy spíše to, co z nich zbylo – dochovalo se údajně jen několik kostí a zbytek se postupně poztrácel. Penis se údajně ztratil již během pitvy, stejně jako další části těla.

Například i Napoleonův komorník se později přiznal ke krádeži dvou kousků císařova žebra. Ostatní uloupené pozůstatky později skončily u kněze Vignaliho, který je ze Svaté Heleny propašoval do svého domu na Korsice.

Nejde jen o Napoleona, zájmu nejrůznějších boháčů a velmožů se těšily a těší ostatky všech významných osobností. Není tedy divu, že se Napoleonův inventář stal sbírkou trofejí a cestoval po celé Anglii. Jednu jeho část však čekala doslova cesta kolem světa.

Malá výška?

Takže bychom měli slova o napoleonském komplexu užívat s rozvahou, protože prohlásit o někom, že trpí napoleonským komplexem, je nejen narážka na malý vzrůst a vysoké ambice.

Obecně se předpokládá – nikoli jako vědecký fakt, ale spíše jako humorná narážka nebo někdy dokonce urážka, že muži malé postavy si svými ambicemi a nervózním chováním kompenzují právě nedostatečnou výšku. Není toho ale daleko víc, co si Napoleon kompenzoval?

Zdroj: Youtube

Penis, který si doktor „ulil“ stranou

Podívejme se na opravdu překvapivý příběh jeho penisu. Historické zdroje doslova uvádějí, že připomínal „scvrklého úhoře“. Ač samozřejmě v učebnicích tato data nenajdeme, historky o této části těla slavného vojevůdce jsou v historických pramenech k mání, zejména v souvislosti s jeho prohranou bitvou u Waterloo.

O Napoleonově pobytu ve vyhnanství na Ostrově svaté Heleny jsme psali. Po jeho smrti však bylo vojevůdcovo tělo podrobeno pitvě. Jak se ukázalo, byly při ní byly podle více zdrojů vyjmuty orgány včetně toho pohlavního.

Napoleonův komorník navíc v pamětech uvedl, že pitvající doktor si počkal na chvilku nepozornosti okolí a jednu část těla dal stranou.

Co se stalo s penisem?

V části Napoleonova těla, kterou si doktor ponechal, byl podle všeho i jeho penis. Ten potom putoval do rukou italského kněze a zajímavé putování Napoleonova údu kolem světa tak začalo. První zastávkou byl Londýn. Tam si penis vyzvedl jistý knihkupec, a prezentoval jej jako „mumifikovanou šlachu“.

Poté se penis vydal ještě dál – až do Ameriky. Ve Filadelfii se v roce 1927 objevil jako součást sbírek Muzea francouzského umění a redaktor The Times ho popsal jako „ztýraný proužek tkaničky z jelenice“.

Na vzdory jeho velikosti šlo o penis velikána, takže jej zakoupil blíže neurčený urolog z New Jersey za cenu kolem 75 000 Kč a jeho dalším vlastníkem se po něm stala lékařova dcera jménem Evan Larrimer. Předpokládá se, že ho má ve svém majetku dosud.

Jak to ale skutečně bylo, se můžeme jen dohadovat. Některé z těchto interpretací se zdají natolik senzační, že je potřeba je brát s rozvahou. Každý, byť sebevětší penis, by totiž po možné „mumifikaci“ vypadal jako „scvrklý úhoř“, takže by bylo nejlepší nechat slavného vojevůdce odpočívat v pokoji.

Zdroje:

www.magnusmundi.com

vedazive.cz