Napoleon Bonaparte patří mezi nejkontroverznější postavy lidských dějin. Věřil v právo a pořádek a jeho nový občanský zákoník se stal vzorem pro další země. Současně zastával názor, že inovativní myšlenky se nejlépe rozšíří pomocí násilí. Také chtěl vybudovat jednotné evropské impérium, které by bylo centrem učenosti. Uvědomoval si však, že okolní říše se k němu jen tak nepřidají. V jeho dobyvačných válkách proto zemřelo více než šest milionů lidí. 

Mezi lety 1804 a 1815 se jeho jméno skloňovalo po celém starém kontinentu. Někteří ho milovali, jiní ho nenáviděli. Byl vyobrazován jako vojenský génius a hrdinný vizionář. Na druhé straně proslul jako „malý tyran“. Lidé si dělali legraci z jeho výšky a šeptali si, že trpí komplexem. Jeho agresivita prý nahrazovala chybějící centimetry.

Napoleonova reklama

Podle historiků je legenda o Napoleonově nízké postavě dílem jednoho muže: britského karikaturisty Jamese Gillraye. Jeho obrázky francouzského státníka byly tak populární a vlivné, že je i sám vojevůdce považoval za skvělou reklamu. „Gillray pro mě udělal více než všechny armády Evropy,” prohlásil na sklonku svého života.

Umělec satirizoval Bonaparta jako hřmící, chvástavou postavu, která své emoce nedokáže udržet na uzdě. Takto ho vyobrazil v díle Maniac-raving's-or-Little Boney in strong fit z roku 1803. Napoleon zde připomíná dítě se záchvatem vzteku. Rve si vlasy a je obklopen převráceným nábytkem. Název karikatury „Little Boney“ se rychle ujal. Trvalý vliv Gillrayovy satiry, jíž se inspirovali další umělci, daly vzniknout mýtu, že velitel je ošklivý a nízký. Ten přetrval dodnes. 

„Šlo však opravdu jen o cílené zesměšňování,” říká životopisec a německý novinář Günter Müchler. Kdyby byl císař zakomplexovaný, nenosil by tak výrazný klobouk a nenechal by se často portrétovat. Pravděpodobně si z toho nic nedělal, protože realita byla jiná.”

Napoleonova výška

Kolik generál skutečně měřil? Historici na tuto otázku dokáží odpovědět téměř přesně. Našli totiž jeho jezdecké kabát, který má délku 1,25 metru. Zkušení krejčí vypočítali, že jeho majitel musel být vyšší než 165 centimetrů. To potvrzuje tvrzení francouzského lékaře Françoisa Carla Antommarcha, jenž Napoleona změřil těsně po jeho smrti. Do záznamu uvedl, že měl 168,6 centimetrů.

Zdroj: Youtube

Francouzský vojevůdce byl tedy o něco vyšší než evropští muži na přelomu 18. a 19. století. Ti totiž většinou dorůstali 167 až 168 centimetrů. Ještě v roce 1835 činila průměrná výška rekrutů francouzské armády jen 1,62 metru.

Zdroje: www.vat.pravda.sk, www.history.com, www.wondriumdaily.com