Odkud se ale vůbec tato tvrzení o Napoleonově malém vzrůstu vzala? Zdá se, že na vině je jediný obraz. A i když se Napoleonovi říkalo Le Petit Caporal (malý kaprál), tato přezdívka neměla být odrazem jeho vzrůstu.

Napoleon byl navíc pravděpodobně vyšší na tehdejší průměrný vzrůst Francouzů. Interpretace Napoleonova úmrtního listu odhadují, že jeho výška v době smrti se pohybovala mezi 1,58 a 1,7 metru, což bylo ale v době, kdy palce měřil víc než dnes (2,71 cm oproti dnešním 2,54 cm). I když s dnešní průměrnou výškou to není nic moc, ve své době byl Napoleon spíše vyšší.

O tom, jak je to s Napoleonovou výškou, pojednává i tento poměrně nový dokument:

Zdroj: Youtube

Obraz, který stvořil nepravdivou legendu

Bylo to na počátku 19. století, kdy pověřil španělský král Karel IV. významného malíře Jacquese-Louise Davida, aby namaloval obraz adorující Napoleonovo úspěšné tažení proti Rakousku v bitvě u Marenga.

Malíř tak stvořil dílo se zobrazením Napoleona přejíždějícího Alpy, na němž je ale generál namalován sedící na vzpínajícím se hřebci na skalnatém útesu. Je zde ztvárněn s vlasy a pláštěm teatrálně vlajícími ve větru.

I když Napoleonovi tento atraktivní portrét jeho samého údajně polichotil, nevěděl, co jeho přání, v němž pověřil malíře Davida k namalování dalších tří podobných obrazů, způsobí.

Napoleon byl pokrokovým mužem a jistě i mužem činu. Věděl, jak účinná je propaganda, takže i věděl, jakou moc má zveličování pověsti a skutků. V době, kdy byl císařem, cenzuroval francouzský tisk, a i v době jeho zajetí diktoval svůj životního příběh během exilu tak, jak chtěl.

Moc nedokázala vše

I navzdory tomu, že vše pečlivě cenzuroval, se mu nepodařilo zvrátit názor světa, že byl vzrůstem malý. Tato pomluva se totiž začala šířit ještě za jeho života, a někteří ji věří dodnes, ve 21. století.

Proč byl ale všemi nazýván jako malý? Zdá se, že celá fáma vznikla díky jeho vojákům, kteří tak ukazovali svou náklonnost ke svému generálovi. Mnohé soudobé francouzské obrazy totiž naznačují, že generál měl průměrnou postavu, na žádném z nich ale není zobrazen nikdo další, z nímž by bylo možné proporce srovnat. Díla současných umělců ho zobrazují podobně osamoceného nebo sedícího. Až na díla anglických malířů!

„Proklatí Angličané“!

Ačkoli Napoleonův úmrtní list naznačuje, že Napoleon byl pravděpodobně vyšší než typický Francouz 19. století, anglické karikatury, jeho přezdívka a další pověsti z něj udělaly téměř trpaslíka. Angličtí umělci zobrazovali Napoleona jako zmenšeného.

Na zajímavá fakta ze života tohoto vojevůdce se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Kolem roku 1803 představil slavný karikaturista James Gillray postavu "Malého Boneyho", který se podobal dětskému Napoleonovi, a je zde zobrazen uprostřed záchvatu vzteku, jak převrací nábytek, naříká nad "britským národem" a "londýnskými novinami" a křičí "Ach, ach, ach". Pomsta! Pomsta!"

Jiné karikatury jej zase zobrazovaly v obřích botách, nebo jeho pověstném klobouku, ale obřích rozměrů. Karikaturista, Isaac Cruikshank pak zase karikoval Napoleona zhruba v poloviční výšce, než byla jeho manželka a vojsko.

Tak se stal malý Bonaparte standardem pro zobrazení císaře v anglických novinách. A to mu, neprávem, zůstalo dodnes.

Zdroje:

history.howstuffworks.com, www.britannica.com, en.wikipedia.org/wiki/Napoleon