Vědci zrekonstruovali tvář prvního krále historie: Anatomie jeho obličeje je víc než podivná

Jarouš M Komořanský | 24. 3. 2023

Narmer byl pravděpodobně první faraon, který sjednotil Horní a Dolní Egypt a založil první dynastii.
 Narmerova vláda je zahalena tajemstvím a mnoho podrobností o jeho životě a úspěších se ztratilo v mlhách času. Naopak se podařilo zrekonstruovat jeho tvář, jejíž anatomie je velmi podivná.

Starověký Egypt byl jednou z největších světových civilizací s dlouhou a bohatou historií, která trvá více než 3000 let. Jádrem této civilizace byli faraoni, mocní vládci, o nichž se věřilo, že jsou božští. Mezi mnoha egyptskými faraony byl jedním z nejvýznamnějších právě Narmer. Některé důležité skutečnosti o jeho vládě se dochovaly ve starověkých nápisech a archeologických nálezech. A nyní se podařilo zrekonstruovat i jeho tvář. Ukázalo se, že je velmi jiná, než jak byl mainstreamovými médii zachycován. Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Zde vidíte, jak zajímavé jsou jeho rysy, zejména neuvěřitelně široký nos, masité rty a celkově velmi výrazné rysy jeho obličeje. Zajímavá je také velmi tmavá barva jeho kůže. Co o něm však víme více, kromě toho, že známe jeho možný vzhled?

Sjednocení Egypta

Hlavním zdrojem informací o raně egyptských králích je tzv. palermský kámen. Jedná se o černou žulovou desku s vyrytými jmény egyptských králů až do 5. dynastie. Z desky se bohužel dochovalo jen několik fragmentů a právě část kamene, kde je vyryto jméno prvního krále 1. dynastie, je ztracena. I tak je ale Narmer považován za prvního egyptského faraona.

Jednou z nejvýznamnějších událostí Narmerovy vlády bylo sjednocení Horního a Dolního Egypta, dvou oblastí, které byly po staletí rozděleny. Podle legendy se to Narmerovi podařilo tak, že porazil konkurenčního krále ve velké bitvě a poté uzavřel spojenectví s přívrženci poraženého krále.
Na památku tohoto úspěchu nechal Narmer vytvořit velké umělecké dílo známé jako Narmerova paleta. Tento artefakt, který je nyní uložen v Egyptském muzeu v Káhiře, zobrazuje Narmera v řadě výjevů, které ho představují jako mocného a vítězného vládce. Paleta také zobrazuje Narmera s korunou Horního Egypta na jedné straně a s korunou Dolního Egypta na straně druhé, což symbolizuje jeho roli sjednotitele obou oblastí. A právě i odtud jsme měli v myslích danou jeho podobu, která se však velmi liší od toho, co jsme viděli ve videu výše.

Fantastický nález dokázal, že Egyptu opravdu vládl král Škorpion. Bylo to ještě před faraony
Magazín

Fantastický nález dokázal, že Egyptu opravdu vládl král Škorpion. Bylo to ještě před faraony

V době své vlády čelil moha problémům

Kromě vojenských výbojů se Narmerovi připisuje také vybudování několika významných památek, včetně Stupňovité pyramidy v Sakkáře a Velké sfingy v Gíze. Tyto stavby patří k nejznámějším a nejrozpoznatelnějším staroegyptským památkám a dodnes vzbuzují úžas a úctu.
Navzdory mnoha úspěchům se Narmerova vláda neobešla bez problémů. Čelil četným povstáním a vzpourám a byl nucen tyto nepokoje potlačovat kombinací vojenské síly a politického manévrování.

Grafik zrekonstruoval tvář Tutanchamonovy manželky. Tajemná teenagerka byla nejkrásnější ženou Egypta
Magazín

Grafik zrekonstruoval tvář Tutanchamonovy manželky. Tajemná teenagerka byla nejkrásnější ženou Egypta

Muž se dvěma korunami

Navzdory těmto výzvám však Narmerův odkaz přetrvává dodnes jako jedna z nejvýznamnějších postav staroegyptských dějin. Jeho sjednocení Horního a Dolního Egypta připravilo půdu pro mnohé velké úspěchy faraonů, kteří přišli po něm, a jeho památky vzbuzují údiv a obdiv i více než 4500 let po jeho smrti.

Bohužel ani přes výše ukázanou rekonstrukci neexistuje žádný přímý důkaz, který by naznačoval, jak Narmer mohl vypadat. Narmerova paleta poskytuje jen určité vodítko k jeho vzhledu, a právě odtud známe jeho vyobrazení doby muže dvou korun... Jeho vyobrazení naznačují, že Narmer byl mocný a úspěšný vládce, který byl svým lidem vysoce ceněn.

www.thecollector.com, en.wikipedia.org/wiki/Narmer, www.nationalgeographic.com

Tagy Dolní Egypt Egypt Egyptské muzeum v Káhiře historie Káhira Narmer Starověký Egypt vláda