Starověký Egypt byl jednou z největších světových civilizací s dlouhou a bohatou historií, která trvá více než 3000 let. Jádrem této civilizace byli faraoni, mocní vládci, o nichž se věřilo, že jsou božští. Mezi mnoha egyptskými faraony byl jedním z nejvýznamnějších právě Narmer. Některé důležité skutečnosti o jeho vládě se dochovaly ve starověkých nápisech a archeologických nálezech. A nyní se podařilo zrekonstruovat i jeho tvář. Ukázalo se, že je velmi jiná, než jak byl mainstreamovými médii zachycován. Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Zde vidíte, jak zajímavé jsou jeho rysy, zejména neuvěřitelně široký nos, masité rty a celkově velmi výrazné rysy jeho obličeje. Zajímavá je také velmi tmavá barva jeho kůže. Co o něm však víme více, kromě toho, že známe jeho možný vzhled?

Sjednocení Egypta

Hlavním zdrojem informací o raně egyptských králích je tzv. palermský kámen. Jedná se o černou žulovou desku s vyrytými jmény egyptských králů až do 5. dynastie. Z desky se bohužel dochovalo jen několik fragmentů a právě část kamene, kde je vyryto jméno prvního krále 1. dynastie, je ztracena. I tak je ale Narmer považován za prvního egyptského faraona.

Jednou z nejvýznamnějších událostí Narmerovy vlády bylo sjednocení Horního a Dolního Egypta, dvou oblastí, které byly po staletí rozděleny. Podle legendy se to Narmerovi podařilo tak, že porazil konkurenčního krále ve velké bitvě a poté uzavřel spojenectví s přívrženci poraženého krále.
Na památku tohoto úspěchu nechal Narmer vytvořit velké umělecké dílo známé jako Narmerova paleta. Tento artefakt, který je nyní uložen v Egyptském muzeu v Káhiře, zobrazuje Narmera v řadě výjevů, které ho představují jako mocného a vítězného vládce. Paleta také zobrazuje Narmera s korunou Horního Egypta na jedné straně a s korunou Dolního Egypta na straně druhé, což symbolizuje jeho roli sjednotitele obou oblastí. A právě i odtud jsme měli v myslích danou jeho podobu, která se však velmi liší od toho, co jsme viděli ve videu výše.

V době své vlády čelil moha problémům

Kromě vojenských výbojů se Narmerovi připisuje také vybudování několika významných památek, včetně Stupňovité pyramidy v Sakkáře a Velké sfingy v Gíze. Tyto stavby patří k nejznámějším a nejrozpoznatelnějším staroegyptským památkám a dodnes vzbuzují úžas a úctu.
Navzdory mnoha úspěchům se Narmerova vláda neobešla bez problémů. Čelil četným povstáním a vzpourám a byl nucen tyto nepokoje potlačovat kombinací vojenské síly a politického manévrování.

Muž se dvěma korunami

Navzdory těmto výzvám však Narmerův odkaz přetrvává dodnes jako jedna z nejvýznamnějších postav staroegyptských dějin. Jeho sjednocení Horního a Dolního Egypta připravilo půdu pro mnohé velké úspěchy faraonů, kteří přišli po něm, a jeho památky vzbuzují údiv a obdiv i více než 4500 let po jeho smrti.

Bohužel ani přes výše ukázanou rekonstrukci neexistuje žádný přímý důkaz, který by naznačoval, jak Narmer mohl vypadat. Narmerova paleta poskytuje jen určité vodítko k jeho vzhledu, a právě odtud známe jeho vyobrazení doby muže dvou korun... Jeho vyobrazení naznačují, že Narmer byl mocný a úspěšný vládce, který byl svým lidem vysoce ceněn.

www.thecollector.com, en.wikipedia.org/wiki/Narmer, www.nationalgeographic.com