Sonda na svou průlomovou misi odstartovala 24. listopadu 2021 z Vandenbergovy letecké základny v americké Kalifornii. Jejím cílem byla dvojice asteroidů nacházející se 11 milionů kilometrů od naší planety. „K testu jsme potřebovali takový objekt, abychom ho nezničili, ale úderem ho pouze vychýlili," vysvětluje Andy Rivkin z laboratoře aplikované fyziky JPL a vedoucí vyšetřovacího týmu DART. „Didymos se svým měsícem Dimorphos skončil jako nejlepší a vlastně jediná volba."

Zdroj: Youtube

Ani jeden z nich nepředstavoval pro naši planetu žádné riziko. Tvoří však binární pár, který umožňuje astronomům posoudit výsledky srážky. Oba se totiž vzájemně obíhají ve vzdálenosti 1,18 kilometru a střídavě zastiňují sluneční svit. Vědci tak během dvanáctihodinového oběžního cyklu budou moci sledovat, jak se změnila trajektorie měsíce. Aby byla mise považována za úspěšnou, oběžná doba se musí posunout minimálně o 73 sekund.

Panetární obrana

Náraz do asteroidu za účelem vychýlení jeho trajektorie patří mezi čtyři základní metody planetární obrany. Ta má za úkol sledovat a zneškodnit každé vesmírné těleso, které by nás mohlo ohrozit. Mezi potenciálně nebezpečnou je považována ta planetka, je-li nejkratší vzdálenost její oběžné dráhy od oběžné dráhy Země menší než 7,5 milionu km a její průměr je větší než 150 m.

„Ke zničení nebo posunutí asteroidu můžeme použít kinetický impaktor, gravitační traktor, jádro a lasery," vysvětluje výzkumný pracovník Institutu politologických studií Univerzity Karlovy a Ústavu mezinárodních vztahů Nikola Schmidt. „Reálně se však připravují pouze kinetické impaktory."

I tato praxe však není jednoduchou záležitostí. „DART musel sám Dimorphos rozpoznat, zaměřit ho a upravit svou dráhu tak, aby ho zasáhl. To vše při rychlosti 24 tisíc kilometrů za hodinu," popsal průběh mise astronom Steven Tingay z Curtinovy univerzity.

Celkový výsledek planetární obrany navíc záleží také na samotném složení tělesa, jeho velikosti a tvaru. Nepředvídatelná je i síla dopadu sondy. „Čím větší balvan, tím je odklon těžší. Hrozí také, že se po nárazu rozlomí na několik menších kusů, které by Zemi stejně ohrozily," říká Schmidt.

DART mise

Pokusu proto předcházely kompletní počítačové simulace. Jejich porovnání s výsledky skutečné srážky patří do druhé části mise DART. S analýzou fotometrických dat a určením velikosti změny dráhy Dimorphosu způsobené impaktem sondy pomůžou i čeští vědci. Mezinárodní tým vedený Petrem Pravcem z observatoře v Ondřejově totiž mezi lety 2015 až 2021 prováděl podrobná měření celé binární soustavy.

Zdroj: Youtube

„Ode dneška může lidstvo lépe spát," říká systémová inženýrka Elena Adams. „První test planetární obrany byl úspěšný. Datum 27. září roku 2022 se tak zapsal do historie dobývání vesmíru."

Zdroj:

www.irozhlas.cz, www.novinky.cz, www.dailymail.co.uk