Jednotlivé obrazce jsou tak obrovské, že jsou zřetelné až při pohledu z výšky. Dodnes není jednoznačně prokázáno, z jakého důvodu byly geogylfy vytvořeny, ale možná právě drony by mohly pomoci. Pátrání pomocí dronů v peruánské poušti postupně odhaluje zajímavé obrazce lidí a zvířat, které vznikly ještě před objevením této neskutečné památky. Linie, které pocházejí z let 200-700 n. l., získaly v roce 1994 status světového dědictví UNESCO.

Pak jsou tu ale ještě jiné obrazce, obrazce kultury Paracas, které nejsou vidět z výšky, ale naopak při pohledu z údolí. Jedná se o přelomové zjištění, které dokazuje, že zatímco jedny obrazce vznikly pro Bohy, jež jimi lid prosil o úrodu, vodu, bohatství a plodnost, druhé obrazce byly určeny idem.

O obrazcích pojednává toto video:

Zdroj: Youtube

Zaniklá kultura zanechala poselství

Pouštní obrazy jsou s oblastí Nazca neodmyslitelně spjaty. Jsou různě složité a zobrazují nejrůznější věci a jejich monumentálnost a nevysvětlitelnost přitahuje na místo desetitisíce lidí. Je jasné, že obrazce takto nevznikly náhodně, ale že byly vytvořeny. Předpokládá se, že v období přibližně 200 př. n. l.–800 let n. l. byla tato peruánská oblast zemědělsky intenzivně využívána Indiány kultury Nazca.

I když o této kultuře nevíme příliš mnoho, domníváme se, že právě její příslušníci v oblasti vytvořili více než 300 obrazců, většinou o rozměrech až několik desítek metrů. Nejčastěji jsou na nich zobrazena zvířata, hmyz, ryby nebo ptáci, ale objevují se zde i postavy nebo geometrické tvary, včetně naprosto základních dlouhých linií.

Kromě turistů láká tato oblast a její geoglyfy samozřejmě i vědce. Jedním z nich je i Johny Isla, hlavní archeolog peruánského ministerstva kultury pro linie Nazca a Palpa.

Obrazce, které stále překvapují

Isla, který se studiu obrazů věnuje celý život, si na jedné výstavě všiml obrazce, který nikdy předtím neviděl, což jej vzhledem ke zkušenostem samozřejmě velmi překvapilo. Na jedné fotografii uviděl jakési tajemné kosatcové božstvo vytesané do vyprahlého svahu. Věnoval spoustu času studiu, než se opět vyzbrojil dronem a vydal se zpět do Peru pátrat právě po tomto konkrétním výjevu.

Zhruba po 14 dnech, tedy po velmi krátké době, nalez obří obraz o rozměrech 25 × 65 metrů, který zachycoval děsivé mytologické zvíře. To bylo identifikováno jako něco podobného kosatce, která však drží jako trofej v ruce lidskou hlavu, a několik dalších takových hlav je i uvnitř jejího těla.

Tento objev je skutečně převratný, protože tato „postava kosatky“ by mohla být právě chybějícím článkem, který archeologové postrádali k objasnění záhady geogylfů v Nazce a rytinami v poušti.

Zdroj: Youtube

Je tajemná kosatka objasněním záhady?

Pokud si myslíte, že k záhadě přispělo to, že se jedná o kosatku, pak jste na omylu. Jedná se o zpracování a materiál. V poušti byly pomocí dronu odhaleny stovky podobných motivů, které ale byly až o 1500 let starší. Zdá se, že kosatka vznikla jindy, v období hojnosti a dynamického přerodu tamější společnosti. Podle Johnyho Isly vytvořili Toparáové postavu kosatky v období dynamického přechodu. On zde vidí rozdíl v technologii, jíž byly čáry a linie vytvářeny. Ostatní zvířata - opice, kolibřík a velryba - vznikly odstraněním vrchní vrstvy oblázků, aby se pod nimi odhalil světlejší materiál. Ale byly vytvořeny jinde, a to na ploše, zatímco novější geogylfy vznikly na svazích kopců. Jsou tedy i pozorovatelné jinak – nejen z výšky, jako linie v Nazce, ale je možné je spatřit i pokud stojíte pod nimi v údolí, kde tehdejší civilizace pracovala na polích a rozvíjela zemědělské aktivity. To přináší jednoznačný závěr, že zatímco čáry Nazca byly vytvořeny pro Bohy (proto jsou vidět z výšky), novější obrazce (kosatka), vznikly pro lidi.

Dosud není jasné, proč jedna kultura zobrazovala zvířata a druhá lidi, ale očekáváme, že i této záhadě se časem přijde na kloub. Drony totiž dokáží skutečně elektronicky zmapovat území a jejich snímky jsou pak poskládány do obrovských detailních map, které na obřím počítači se špičkovou technologií zachytí i ten nejmenší kámen. Navíc je podle vědců dosud objeveno pouhých pět procent všech obrazců v oblasti.

Zdroje:

cs.wikipedia.org, www.theguardian.com