Kdo byl chytřejší, lidé nebo neandertálci? Vědci porovnali mozky a vynesli verdikt

Jarouš M Komořanský | 10. 4. 2023

Nedávná studie odhalila nápadné rozdíly mezi mozky moderních lidí a neandrtálců. Studie, která byla zveřejněná v časopise Science, vrhá nové světlo na vývoj lidského mozku a kognitivní schopnosti našich dávných příbuzných. Vědci porovnali mozky. Kdo myslíte, že byl chytřejší?

Studie doplňuje rostoucí počet výzkumů kognitivních schopností neandertálců, kteří žili po boku moderních lidí v Evropě a Asii po desítky tisíc let, než před zhruba 40 000 lety vyhynuli. I když je zřejmé, že neandertálci byli schopni komplexního chování, jako je výroba nástrojů a lov, jejich kognitivní schopnosti byly předmětem mnoha diskusí.

Na světě kdysi žilo devět druhů perspektivních lidí. Proč jsme přežili právě my?
Magazín

Na světě kdysi žilo devět druhů perspektivních lidí. Proč jsme přežili právě my?

Neandrtálci byli dlouho vykreslovaní jako naši hloupější bratranci. Na vině jsou zřejmě nápadné rozdíly ve vývoji mozku moderních lidí a neandrtálců. V nové studii vědci použili pokročilé zobrazovací techniky k analýze lebek pěti neandrtálců a čtyř moderních lidí. Zjistili, že existují významné rozdíly ve tvaru a velikosti některých oblastí mozku, zejména v oblastech souvisejících s jazykem, sociálním poznáváním a zpracováním smyslů.

O tom, že se neandrtálské mozky vyvíjely odlišně od lidských, hovoří i toto video:

Zdroj: Youtube

Spánkové laloky – tvorba jazyka a další rozdíly

Jedním z nejvýraznějších rozdílů byl tvar spánkových laloků, které se podílejí na zpracování jazyka. Neandertálské spánkové laloky byly delší a plošší než u moderních lidí, což naznačuje, že mohli mít jiný způsob zpracování jazyka. Toto zjištění je v souladu s předchozími výzkumy, které naznačovaly, že neandertálci mohli mít omezenou schopnost ovládat jazyk.

Vědci také zjistili rozdíly v prefrontální kůře, která se podílí na sociálním poznávání a rozhodování. Neandertálská prefrontální kůra byla méně rozšířená než u moderních lidí, což může naznačovat, že měli méně rozvinuté sociální a kognitivní schopnosti.

Další rozdíl byl zjištěný v mozečku, který se podílí na řízení motoriky a zpracování smyslů. Neandertálský mozeček byl menší než u moderních lidí, což může naznačovat, že měli méně vytříbené motorické a smyslové schopnosti.

Tyto rozdíly ve struktuře mozku mohly mít důležitý vliv na kognitivní schopnosti neandrtálců. Například rozdíly ve spánkových lalocích mohly ovlivnit jejich schopnost komunikovat a rozumět jazyku. Podobně mohly rozdíly v prefrontální kůře ovlivnit jejich schopnost činit složitá sociální a kognitivní rozhodnutí.

Jak poznáte, že váš předek byl neandrtálec? Pokud splňujete tyto znaky, je to pravděpodobné
Magazín

Jak poznáte, že váš předek byl neandrtálec? Pokud splňujete tyto znaky, je to pravděpodobné

Verdikt: Moderní lidé byli kognitivně lepší než neandrtálci

Hlavní autor studie, doktor Naomichi Ogihara, vědecký pracovník na Keio University v Japonsku, uvádí, že tato zjištění „odpovídají myšlence, že neandertálci měli jiné kognitivní schopnosti než moderní lidé". Upozorňuje však, že k úplnému pochopení důsledků těchto rozdílů ve struktuře mozku je zapotřebí dalšího výzkumu.

Vytváření většího počtu neuronů je základem pro vyšší kognitivní funkce," řekl Wieland Huttner, který vedl práci v Ústavu molekulární buněčné biologie a genetiky Maxe Plancka.

„Kamkoli homo sapiens přišel, v podstatě tam předstihl jiné druhy. Je to trochu zvláštní," řekl profesor Laurent Nguyen, který se na nejnovějším výzkumu nepodílel. „Neandrtálci byli v Evropě dlouho před námi a byli by přizpůsobeni svému prostředí včetně patogenů. Velkou otázkou je, proč bychom jim byli schopni konkurovat."

Studie přinesla nové poznatky o vývoji lidského mozku a kognitivních schopnostech našich dávných příbuzných. Jak poznamenává doktor Ogihara: „Pochopení kognitivních schopností neandrtálců je důležité nejen pro pochopení evoluce člověka, ale také pro pochopení rozmanitosti lidského poznání." A doktorka Anneline Pinsonová, první autorka studie, dodala, že „i když nevíme, kolik neuronů měl mozek neandrtálců, můžeme předpokládat, že moderní lidé mají v čelním laloku mozku, kde je aktivita [genu] nejvyšší, více neuronů než neandrtálci."

I když diktuje základní výpočetní kapacitu mozku, větší počet neuronů však automaticky neznamená chytřejší typ člověka. Lidské mozky obsahují přibližně dvojnásobný počet neuronů než mozky šimpanzů a bonobů.

Zdroje: www.theguardian.com, edition.cnn.com, www.theguardian.com

Tagy Asie Evropa Japonsko lidský mozek Max Planck Science výzkum Wieland B. Huttner