Podle antropologů docházelo k mísení neandertálců s druhem Homo Sapiens už před 100 000 lety. Zda se toto mísení neslo v přátelském duchu nebo bylo důsledkem násilných bojů mezi různými skupinami, se můžeme jen dohadovat. Výsledkem ale je, že v evropské a asijské populaci dodnes přežívá asi 20 % neandertálského genomu. Neandertálci zřejmě nikdy nepronikli do oblasti subsaharské Afriky, protože původní obyvatelé těchto končin jejich geny nenesou.

Lidská DNA byla díky mísení s neandertálci obohacena o řadu prospěšných genů: Lidé získali odolnost vůči některým dosud neznámým patogenům a zlepšili si přizpůsobivost pokožky vůči změnám v UV záření. U jiných neandertálských genů však panuje naopak podezření, že souvisejí se zvýšeným rizikem cukrovky, lupusu či deprese.

Němečtí genetici Hugo Zeberg a Svante Pääbo z Ústavu Maxe Plancka pro evoluční antropologii nyní objevili další "neandertálskou" slabinu. Porovnali genovou sekvenci neandertálce objeveného v jižní Evropě s geny moderního člověka, kterým se připisuje zodpovědnost za těžší průběh onemocnění Covid-19.

"Málem jsem spadl ze židle, protože dotyčný segment lidské DNA byl úplně stejný jako ten neandertálský," uvedl Hugo Zeberg.
(Zdroj: www.theguardian.com/science, září 2020)

Podle vědců zkoumané alely u pacientů s Covid-19 zvyšují riziko hospitalizace o celých 80 %. Nosí je v sobě asi 1 % Evropanů, 2,5-4 % Asiatů a 0,7 % Američanů. Hugo Zeberg vyjádřil hrubý odhad, že studovaná sekvence zděděná po neandertálcích má na svědomí okolo 10 % všech úmrtí na Covid-19. K dnešnímu dni tak kvůli tomuto genu zemřelo téměř 200 tisíc lidí na světě.

Německá studie by mohla vysvětlit záhadu, proč nový koronavirus navzdory chmurným predikcím tolik nezabíjí v rozvojových zemích afrického kontinentu, ačkoli je zde horší zdravotní péče, menší možnost testování a vysoký počet lidí se sníženou imunitou v důsledku AIDS. Afričanům totiž neandertálské geny v genetické výbavě zcela chybí, a imunita populace vůči Covid-19 díky tomu není tolik oslabena.
(Zdroj: www.news-medical.net/news, prosinec 2020)