Studie o nálezech z Řecka přináší nové důkazy o tom, že neandertálci mohli být technologicky vyspělejší, než se dosud předpokládalo. Dokazuje, že neandrtálci stavěli lodě a plavili se před 100 000 lety, tedy dávno před moderními lidmi.

Vědci tak zpochybňují dlouho zastávaný předpoklad, že moderní lidé byli první, kdo ovládal mořeplavbu, a naznačuje, že neandertálci mohli být mnohem přizpůsobivější a inovativnější, než se dosud předpokládalo.

Kefallinie a Zakynthos byly ostrovní

Historie námořnictví a plaveb sahá tisíce let do minulosti, hluboko ke starým civilizacím. Zejména některé z nich měly nevídané znalosti navigace a plavby, které využívaly nejen k objevu nových území, ale i k obchodování. Existují mnohé prameny, které hovoří o tom, že starověké lodě křižovaly oceány a objevitelé nacházeli nová území.

Ale že by toto uměli již předchůdci moderních lidí? Ano, vědci skutečně našli důkazy, že neandertálci byli prvními mořeplavci. Svědčí o tom několik artefaktů a kamenných nástrojů na ostrovech ve Středozemním moři, jedinečně spojených s neandertálci, kteří obývali Zemi zhruba před 400 000 až 40 000 lety.

Archeologická data z jižních Jónských ostrovů ukazují na lidské osídlení od středního paleolitu sahající až do 110 ka BP, přesto batymetrie, změny mořské hladiny a geologie pozdních čtvrtohor ukazují, že Kefallinie a Zakynthos byly v té době ostrovní. Přítomnost člověka na těchto ostrovech tedy ukazuje na mořeplavbu mezi ostrovy a pevninou. Námořní plavba s největší pravděpodobností začala někdy mezi 110 a 35 ka BP a mořeplavci byli neandrtálci," píše výzkumný tým v článku publikovaném v časopise Journal of Archaeological Science.

Záhadná sada nožů

Vědci analyzovali starověké kamenné nástroje nalezené na řeckém ostrově Naxos, které pocházejí z doby přibližně před 100 000 lety. Tyto nástroje, které jsou vyrobené z druhu horniny zvané chert, byly vytvarované do různých forem, včetně škrabadel, nožů a hrotů kopí. Podle vědce Paula Pettitta mohli neadrtálci skutečně doplout až na řecké ostrovy. To ale stále nevysvětluje, proč byly podobné nástroje objevené na ostrově Kréta.

Nejzajímavějším nálezem však byla sada kamenných nástrojů, které byly speciálně navržené pro použití v mořském prostředí. Tyto nástroje zahrnovaly malé čepele, které se používaly k řezání a tvarování dřeva, a také typ kamene, který se vyskytuje pouze na nedalekém ostrově Melos, což naznačuje, že neandertálci cestovali přes moře.

Podporují to i jiné vědecké teorie, které tvrdí, že hominidé se plavili až milion let! Tato teorie se opírá o nález kamenných nástrojů na indonéském ostrově Flores, které pocházejí z dávné minulosti.

Na zajímavé video s podobnými teoriemi se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Kréta a Kypr coby neandrtálské území

Vědci také našli důkazy o používání ohně a pozůstatky zvířat, včetně mořských živočichů, jako jsou tuleni a delfíni, což naznačuje, že neandertálci nejen stavěli lodě, ale používali je také k lovu a rybolovu. Není jasné, jak daleko mohli neandertálci na svých člunech cestovat, ale vědci spekulují, že se mohli dostat až na Krétu a Kypr, které v té době byly obydlené lidmi.

Výsledky studie mají důležité důsledky pro naše chápání vývoje člověka a technologických schopností našich dávných předků. Jak uvádí spoluautor studie Thomas Strasser: „Tento objev nejen potvrzuje teorii, že neandertálci byli schopni plavby po moři, ale také naznačuje, že byli technologickými inovátory, kteří se dokázali přizpůsobit novým prostředím a výzvám."

Zdroje: www.ancientpages.com, www.sciencedirect.com - studie, phys.org