Rané vnímání Homo neanderthalensis bylo částečně zakořeněno v ideologii, že inteligence či lidskost člověka lze posuzovat podle tvaru jeho lebky. Vědci zároveň sdíleli názor, že pokud nějaký druh vymřel, musel být primitivnější než moderní lidé.

Nové objevy z posledních desetiletí ale ukazují, že tento postoj není objektivní. „Ukazuje se, že neandrtálci měli životní styl, který byl kdysi přiřazován pouze našemu druhu," vysvětluje profesor Katalánského institutu pro výzkum a pokročilá studia na univerzitě v Barceloně João Zilhão. „Pravděpodobně tak nebyli tupí, hrubí ani primitivní, jak se o nich dlouho smýšlelo. Byli jen jiní."

Inteligence neandrtálců

Neandrtálci žili v Evropě a jihozápadní Asii asi před 400 000 až 40 000 lety. Jsou považováni za slepou linii v evoluci člověka. Náš společný předek žil asi před 700 000 lety. K definitivnímu rozštěpení obou druhů došlo zhruba před 370 000 lety.

Do tohoto období také spadá doložené využívání ohně. Neandrtálci ho využívali nejen jako zdroj tepla, světla a ochranu před predátory, ale i k vaření. Studie zkoumající kamenné nástroje naznačují, že ho uměli zdatně rozdělávat.

Archeologické nálezy ukazují, že naši bratranci si životní prostor organizovali způsobem, který se nijak zvlášť nelišil od moderního člověka. Šili si oblečení, používali knoflíky, uzly a dokonce si vyráběli lepidlo z březové kůry. Nástroje nalezené na některých středomořských ostrovech dokazují, že měli schopnost překonávat značné vzdálenosti i po vodě. To opět vyžaduje technologickou i kognitivní vybavenost.

Duchovně založený neandrtálec

Hrobky objevené na místech jako La Chapelle-aux-Saints v jihozápadní Francii dále ukazují, že neandrtálci nejen pohřbívali své mrtvé, ale také prováděli rituály a využívali symboly. Právě abstraktní myšlení je považováno za jeden ze znaků anatomicky vyspělého člověka. Pravěcí lidé zároveň byli nadanými umělci. Zdobili se šperky a vytvářeli figurativní jeskynních umění.

Zdroj: Youtube

Přítomnost jazylky a varianty genu FOXP2, který je dáván do souvislosti s vývojem řeči ukazuje, že neandrtálci dokázali sofistikovaně komunikovat. Tuto schopnost dokládá fakt, že se s nimi naši předci křížili. „Ochota mít s někým pohlavní styk je do značné míry závislá na tom, zda se nám protějšek jeví jako dostatečně lidský," vysvětluje João Zilhão. „Toho je těžké dosáhnout, pokud nám není podobný kognitivně."

Zdroj:

www.livescience.com, www.vesmir.cz, www.cs.wikipedia.org